logo
kriterij

مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در رنگ زرد?


رنگ زرد شامل 77.80 گرم کربوهیدرات (رنگ زرد - غذا 100G)

رنگ زرد شامل:

- 428.00 کالری (رنگ زرد - غذا 100G)

- 77.80 گرم کربوهیدرات (رنگ زرد - غذا 100G)

- 11.80 گرم چربی (رنگ زرد - مواد غذایی 100G)

- 2.50 پروتئین G (رنگ زرد - غذا 100G)مواد معدنی

رنگ زرد شامل:

- 126.00 میلیگرم کلسیم (رنگ زرد - غذا 100G)

- 2.30 میلی گرم آهن (رنگ زرد - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (رنگ زرد - مواد غذایی 100G)

- 90.00 میلی گرم فسفر (رنگ زرد - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم پتاسیم (رنگ زرد - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم سدیم (رنگ زرد - غذا 100G)

ویتامین ها

رنگ زرد شامل:

- 0.05 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (رنگ زرد - غذا 100G)

- 0.02 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (رنگ زرد - غذا 100G)

- 0.14 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (رنگ زرد - غذا 100G)

- 0.00 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (رنگ زرد - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (رنگ زرد - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (رنگ زرد - غذا 100G)>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که میوه ها و محصولات میوه کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که میوه ها و محصولات میوه بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که تخمیر پنیر کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که تخمیر پنیر ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از محصولات گوشت کم کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از تخم مرغ حداقل کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام گوشت کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام گوشت است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام پرندگان دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام پرندگان ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مواد غذایی کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مواد غذایی است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مرغ است که دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مرغ است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی دریایی کم کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین حداقل کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام شیر کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام شیر است که اکثر کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخم مرغ دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها محصولات گوشت اکثر کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها ماهی های دریایی بیشتر کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها غلات و محصولات غلات کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات غلات و حبوبات و محصولات کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین کربوهیدرات؟


همچنین نگاه کنید به:

غذاهای غنی از آهن آلات کدام آمادگی - قند خام و مشتقات قند آهن؟
غذاهای غنی از منیزیم که آمادگی - قند خام و مشتقات قند منیزیم؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات ها آمادگی - قند خام و مشتقات قند کربوهیدرات؟
رژیم غذایی بدون فسفر که آمادگی - قند خام و مشتقات شکر حداقل فسفر؟
مواد غذایی برای افزایش وزن که آمادگی - قند خام و مشتقات قند ترین چربی است؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات ها آماده - قند فرآوری شده و مشتقات قند کربوهیدرات؟
ویتامین A در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر که حداقل ویتامین A است؟
ویتامین B6 در مواد غذایی که قند و شکر مشتقات ویتامین B6؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی آمادگی - قند خام و مشتقات قند دارای بسیاری از مواد معدنی؟
مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری آماده شده که - قند فرآوری شده و مشتقات شکر کالری؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


زردآلو (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Tomatoe (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
درخت (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ساردین (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
تمشک (آب تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لوبیا سبز (پخته, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
با چیز نوک تیز سوراخ کردن ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مرغ سفیده تخم مرغ 100 گرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گل کلم (پخته) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ابدوغ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کره, unsalted (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Devilfish ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر گاو, شیر خامه گرفته ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
عصاره گریپ فروت را در قوطی های ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سفید شکر تصفیه شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کبک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کشت قارچ, تازه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سوسیس جگر پخته ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کاهو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کنگر فرنگی (بخش خوراکی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در زردآلو (خشک)?
منیزیوم در غذاها. چه مقدار منیزیم وجود دارد در tomatoe (خشک)?
مواد غذایی سالم - کالری انرژی را تامین می کند چه مقدار کالری است که وجود دارد در درخت (تازه)?
ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در ساردین (تازه)?
آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در تمشک (آب تازه)?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در لوبیا سبز (پخته, کنسرو شده)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more