logo
kriterij

مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در رنگ زرد?


رنگ زرد شامل 77.80 گرم کربوهیدرات (رنگ زرد - غذا 100G)

رنگ زرد شامل:

- 428.00 کالری (رنگ زرد - غذا 100G)

- 77.80 گرم کربوهیدرات (رنگ زرد - غذا 100G)

- 11.80 گرم چربی (رنگ زرد - مواد غذایی 100G)

- 2.50 پروتئین G (رنگ زرد - غذا 100G)مواد معدنی

رنگ زرد شامل:

- 126.00 میلیگرم کلسیم (رنگ زرد - غذا 100G)

- 2.30 میلی گرم آهن (رنگ زرد - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (رنگ زرد - مواد غذایی 100G)

- 90.00 میلی گرم فسفر (رنگ زرد - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم پتاسیم (رنگ زرد - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم سدیم (رنگ زرد - غذا 100G)

ویتامین ها

رنگ زرد شامل:

- 0.05 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (رنگ زرد - غذا 100G)

- 0.02 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (رنگ زرد - غذا 100G)

- 0.14 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (رنگ زرد - غذا 100G)

- 0.00 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (رنگ زرد - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (رنگ زرد - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (رنگ زرد - غذا 100G)>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که میوه ها و محصولات میوه کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که میوه ها و محصولات میوه بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که تخمیر پنیر کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که تخمیر پنیر ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از محصولات گوشت کم کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از تخم مرغ حداقل کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام گوشت کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام گوشت است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام پرندگان دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام پرندگان ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مواد غذایی کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مواد غذایی است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مرغ است که دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مرغ است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی دریایی کم کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین حداقل کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام شیر کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام شیر است که اکثر کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخم مرغ دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها محصولات گوشت اکثر کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها ماهی های دریایی بیشتر کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها غلات و محصولات غلات کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات غلات و حبوبات و محصولات کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین کربوهیدرات؟


همچنین نگاه کنید به:

رژیم غذایی بدون فسفر آماده - قند فرآوری شده و مشتقات شکر حداقل فسفر؟
ویتامین B1 در مواد غذایی آماده - قند فرآوری شده و مشتقات قند کم ویتامین B1؟
ویتامین ها در مواد غذایی که آمادگی - قند خام و مشتقات قند دارند بیشتر ویتامین؟
E ویتامین در غذاها آماده - قند فرآوری شده و مشتقات قند کم ویتامین E؟
رژیم غذایی بدون سدیم کدام قندها و مشتقات قند کم سدیم را دارند؟
E ویتامین در غذاها کدام قندها و مشتقات شکر حداقل E ویتامین؟
غذاهای غنی از منیزیم کدام قندها و مشتقات قند منیزیم؟
رژیم غذایی بدون منیزیم که آمادگی - قند خام و مشتقات شکر حداقل منیزیم؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی که آمادگی - قند خام و مشتقات شکر حداقل مواد معدنی؟
غذاهای غنی از پتاسیم کدام آماده - قند فرآوری شده و مشتقات قند بیشترین پتاسیم؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


لوبیا سبز (پخته, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Hake ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Gilthead ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
چغندر (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمپوت زردآلو, کنسرو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
برنج دانه (پوست کنده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شاه ماهی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
حلزون ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پخت (نان) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوشت گوسفند (نیمه چربی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
رب گوجه فرنگی در قوطی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کلم (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انجیر (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انگور (آب تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی خاویار ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
قرقاول ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ریواس مارمالاد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
هویج (پخته شده, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
هلو (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمر از گوشت خوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در لوبیا سبز (پخته, کنسرو شده)?
پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در hake?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در gilthead?
سدیم در مواد غذایی است. چقدر سدیم وجود دارد در چغندر (خام)?
ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در کمپوت زردآلو, کنسرو?
آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در برنج دانه (پوست کنده)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more