logo
kriterij

فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در ماهی خال مخالی?


ماهی خال مخالی شامل 230.00 میلی گرم فسفر (ماهی خال مخالی - مواد غذایی 100G)

ماهی خال مخالی شامل:

- 183.00 کالری (ماهی خال مخالی - غذا 100G)

- 0.00 گرم کربوهیدرات (ماهی خال مخالی - غذا 100G)

- 12.00 گرم چربی (ماهی خال مخالی - مواد غذایی 100G)

- 18.70 پروتئین G (ماهی خال مخالی - غذا 100G)مواد معدنی

ماهی خال مخالی شامل:

- 5.00 میلیگرم کلسیم (ماهی خال مخالی - غذا 100G)

- 1.00 میلی گرم آهن (ماهی خال مخالی - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (ماهی خال مخالی - مواد غذایی 100G)

- 230.00 میلی گرم فسفر (ماهی خال مخالی - مواد غذایی 100G)

- 350.00 میلی گرم پتاسیم (ماهی خال مخالی - غذا 100G)

- 140.00 میلی گرم سدیم (ماهی خال مخالی - غذا 100G)

ویتامین ها

ماهی خال مخالی شامل:

- 0.05 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (ماهی خال مخالی - غذا 100G)

- 0.15 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (ماهی خال مخالی - غذا 100G)

- 0.35 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (ماهی خال مخالی - غذا 100G)

- 0.70 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (ماهی خال مخالی - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (ماهی خال مخالی - غذا 100G)

- 1.60 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (ماهی خال مخالی - غذا 100G)>> رژیم غذایی بدون فسفر که گوشت گوزن و آهو است که حداقل فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر که گوشت گوزن و آهو است که بیشتر فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که چربی و مواد چرب, کم فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که چربی و مواد چرب ترین فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر که پرندگان ترین فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که پرندگان به حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که میوه ها و محصولات میوه فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که میوه ها و محصولات میوه حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که غلات و محصولات غلات بیشتر فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای فسفر است؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که تخمیر پنیر دارای بیشترین فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر که تخم مرغ دارای فسفر است؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که تخم مرغ دارای حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که با ماهی های آب شیرین ترین فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام یک از محصولات گوشت حداقل فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام گوشت حداقل فسفر را دارد؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام گوشت بیشتری دارد فسفر است؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام مواد غذایی حداقل فسفر را دارد؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر کدام مواد غذایی است که بیشتر فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر کدام مرغ است که بیشتر فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام مرغ است حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام محصولات گوشت فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام ماهی دریایی حداقل فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام ماهی آب شیرین حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام قندها و مشتقات قند فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام قندها و مشتقات شکر حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام شیر است که حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام شیر است که بیشتر فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام تخمیر پنیر کم فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بیشترین فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام تخمیر شیر, خامه و غیره حداقل فسفر را دارد؟
>> غذاهای غنی از فسفر ماهی های دریایی بیشتر فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر غلات و حبوبات و محصولات حداقل فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر صدف, خرچنگ و غیره حداقل فسفر؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین E در مواد غذایی کدام آمادگی - ماهی های دریایی خام که حداقل ویتامین E؟
ویتامین B1 در مواد غذایی که آمادگی - ماهی های دریایی خام که حداقل ویتامین B1؟
ویتامین B6 در مواد غذایی کدام ماهی دریایی کم ویتامین B6؟
غذاهای غنی از پروتئین آماده - ماهی های دریایی فرآوری شده ترین پروتئین؟
ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی های دریایی بیشتر ویتامین؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی ماهی های دریایی بیشتر ویتامین ها و مواد معدنی است؟
رژیم غذایی بدون کربوهیدرات آماده - ماهی های دریایی فرآوری شده حداقل کربوهیدرات؟
رژیم غذایی بدون منیزیم که آمادگی - ماهی های دریایی خام حداقل منیزیم؟
مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام آمادگی - ماهی های دریایی خام حداقل کالری؟
ویتامین C در مواد غذایی کدام ماهی دریایی حداقل ویتامین C؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


گل کلم (پخته) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خام دودی ژامبون ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه جو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کبد غاز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پخت (نان) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Dace ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
دانه آفتابگردان ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شاه ماهی (خوابانده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
زغال اخته (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
زیتون سیاه (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انجیر (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پرتقال (آب تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Parmesan ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کاکائو - کره ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شکلات شیری ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
زیتون (شور) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ساردین (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آناناس (کنسرو شده در آب) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مرغ پودر تخم مرغ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در گل کلم (پخته)?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در خام دودی ژامبون?
مواد غذایی - پروتئین - تغذیه. چقدر پروتئین وجود دارد در جوانه جو?
منیزیوم در غذاها. چه مقدار منیزیم وجود دارد در کبد غاز?
آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در جوانه ذرت?
ویتامین B2 در غذاها. چه مقدار ویتامین B2 یا ریبوفلاوین است که وجود دارد در پخت (نان)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more