logo
kriterij

یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در کنسرو ماهی آزاد?


کنسرو ماهی آزاد شامل 0.07 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

کنسرو ماهی آزاد شامل:

- 168.00 کالری (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 0.00 گرم کربوهیدرات (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 9.60 گرم چربی (کنسرو ماهی آزاد - مواد غذایی 100G)

- 20.20 پروتئین G (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)مواد معدنی

کنسرو ماهی آزاد شامل:

- 67.00 میلیگرم کلسیم (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 1.30 میلی گرم آهن (کنسرو ماهی آزاد - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (کنسرو ماهی آزاد - مواد غذایی 100G)

- 228.00 میلی گرم فسفر (کنسرو ماهی آزاد - مواد غذایی 100G)

- 330.00 میلی گرم پتاسیم (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 550.00 میلی گرم سدیم (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

ویتامین ها

کنسرو ماهی آزاد شامل:

- 0.07 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 0.03 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 0.18 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 0.45 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)>> ویتامین در مواد غذایی گوشت گوزن و آهو است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی گوشت گوزن و آهو از ویتامین است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که گوشت دارای کمترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که گوشت دارای بیشترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که چربی و مواد چرب ترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که پرندگان به حداقل ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که پرندگان از ویتامین؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که غلات و محصولات غلات, ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که تخم مرغ دارای ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت دارای بیشترین ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از سبزیجات و سبزیجات محصولات کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از تخم مرغ حداقل ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام چربی و مواد چرب حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین در مواد غذایی کدام مواد غذایی دارای کمترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام مواد غذایی دارای بیشترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام مرغ است که بسیاری از ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی های دریایی بیشتر ویتامین؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی دریایی که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین ترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات قند ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و ... ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام شیر است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام شیر است که بسیاری از ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر دارای بیشترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که این ویتامین بیشتر A؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین ها در مواد غذایی کدام آماده - فرآوری ماهی های آب شیرین حداقل ویتامین؟
غذاهای غنی از آهن کدام آماده - فرآوری ماهی های آب شیرین ترین آهن؟
ویتامین B1 در مواد غذایی آماده - فرآوری ماهی های آب شیرین کم ویتامین B1؟
رژیم غذایی بدون فسفر که آمادگی - ماهی های آب شیرین خام حداقل فسفر؟
غذاهای غنی از فسفر که آمادگی - ماهی های آب شیرین خام دارای بیشترین فسفر؟
غذاهای غنی از سدیم که آمادگی - ماهی های آب شیرین خام ترین سدیم؟
رژیم غذایی بدون پروتئین کدام ماهی آب شیرین حداقل پروتئین؟
رژیم غذایی بدون منیزیم که آمادگی - ماهی های آب شیرین خام حداقل منیزیم؟
ویتامین C در غذاها کدام ماهی آب شیرین حداقل ویتامین C؟
مواد غذایی برای کاهش وزن که آمادگی - ماهی های آب شیرین خام حداقل چربی را داشته باشند؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


Cornflour ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
فلفل قرمز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گریپ فروت (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آرد گندم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
درخت (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Kephir ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
طبیعی زنبور عسل ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
دانههای برنج ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آناناس (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کرفس (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوجه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
میوه و سبزی گیاهان (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پنیر کاممبر ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گلابی (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مانگولد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
دانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
برنج دانه (پوست کنده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پنیر هلندی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نان گندم سفید ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر گاو, دوغ, نپخته (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در cornflour?
چربی در غذا. چه مقدار چربی وجود دارد در فلفل قرمز?
ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در گریپ فروت (تازه)?
فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در آرد گندم?
سدیم در مواد غذایی است. چقدر سدیم وجود دارد در درخت (تازه)?
پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در kephir?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more