logo
kriterij

یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در کنسرو ماهی آزاد?


کنسرو ماهی آزاد شامل 0.07 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

کنسرو ماهی آزاد شامل:

- 168.00 کالری (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 0.00 گرم کربوهیدرات (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 9.60 گرم چربی (کنسرو ماهی آزاد - مواد غذایی 100G)

- 20.20 پروتئین G (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)مواد معدنی

کنسرو ماهی آزاد شامل:

- 67.00 میلیگرم کلسیم (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 1.30 میلی گرم آهن (کنسرو ماهی آزاد - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (کنسرو ماهی آزاد - مواد غذایی 100G)

- 228.00 میلی گرم فسفر (کنسرو ماهی آزاد - مواد غذایی 100G)

- 330.00 میلی گرم پتاسیم (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 550.00 میلی گرم سدیم (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

ویتامین ها

کنسرو ماهی آزاد شامل:

- 0.07 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 0.03 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 0.18 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 0.45 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (کنسرو ماهی آزاد - غذا 100G)>> ویتامین در مواد غذایی گوشت گوزن و آهو است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی گوشت گوزن و آهو از ویتامین است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که گوشت دارای کمترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که گوشت دارای بیشترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که چربی و مواد چرب ترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که پرندگان به حداقل ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که پرندگان از ویتامین؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که غلات و محصولات غلات, ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که تخم مرغ دارای ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت دارای بیشترین ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از سبزیجات و سبزیجات محصولات کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از تخم مرغ حداقل ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام چربی و مواد چرب حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین در مواد غذایی کدام مواد غذایی دارای کمترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام مواد غذایی دارای بیشترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام مرغ است که بسیاری از ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی های دریایی بیشتر ویتامین؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی دریایی که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین ترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات قند ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و ... ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام شیر است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام شیر است که بسیاری از ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر دارای بیشترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که این ویتامین بیشتر A؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین ها در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین حداقل ویتامین؟
غذاهای غنی از آهن آلات که آمادگی - ماهی های آب شیرین خام ترین آهن؟
ویتامین B6 در مواد غذایی کدام آمادگی - ماهی های آب شیرین خام کم ویتامین B6؟
رژیم غذایی بدون آهن آماده - ماهی های آب شیرین فرآوری شده حداقل آهن؟
رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین حداقل کربوهیدرات؟
مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام آمادگی - ماهی های آب شیرین خام حداقل کالری؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین ترین کربوهیدرات؟
غذاهای غنی از آهن که با ماهی های آب شیرین حداقل آهن؟
رژیم غذایی بدون منیزیم که آماده شده - ماهی های آب شیرین فرآوری شده حداقل منیزیم؟
غذاهای غنی از پتاسیم که آمادگی - ماهی های آب شیرین خام دارای بیشترین پتاسیم؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


زردآلو (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مرغ زرده تخم مرغ 100 گرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آب نبات - کیک (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوشت گاو (چربی نیمه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
تمام تخم مرغ 48 گرم در ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
دانه آفتابگردان ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Dace ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آرد برنج ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
صدف پخته شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اردک تخم مرغ 100 گرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آرد گندم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انگور (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
رنگ زرد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Ementaler ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کرفس (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ساقه گوشت گوساله ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر تغلیظ شده گاو, شیرین نشده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نان گندم سفید ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در زردآلو (خشک)?
منیزیوم در غذاها. چه مقدار منیزیم وجود دارد در مرغ زرده تخم مرغ 100 گرم?
کلسیم موجود در مواد غذایی است. چه مقدار کلسیم وجود دارد در آب نبات - کیک (به طور متوسط)?
ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در گوشت گاو (چربی نیمه)?
یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در تمام تخم مرغ 48 گرم در?
پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در دانه آفتابگردان?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more