logo
vertikala

مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری
کدام غذاها دارای بیشترین کالری؟


مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام غذاها دارای بیشترین کالری؟


1. روغن نباتی (به طور متوسط) شامل 900.00 کالری غذا 100G

2. روغن زیتون شامل 900.00 کالری غذا 100G

3. درز شامل 892.00 کالری غذا 100G

4. کاکائو - کره شامل 886.00 کالری غذا 100G

5. چربی حیوانی (به طور متوسط ​​مقدار چربی از گوشت گاو, گوسفند و خوک) شامل 821.00 کالری غذا 100G

6. گوسفند چربی شامل 798.00 کالری غذا 100G

7. پیه نهنگ وغیره که برای شمع سازی بکار میرود گوشت گاو شامل 771.00 کالری غذا 100G

8. مارگارین (به طور متوسط) شامل 754.00 کالری غذا 100G

9. کره شامل 735.00 کالری غذا 100G

10. کره, unsalted (تازه) شامل 735.00 کالری غذا 100G

11. سس مایونز (خانگی) شامل 729.00 کالری غذا 100G

12. گردو (خشک) شامل 667.00 کالری غذا 100G

13. فندق (خشک) شامل 657.00 کالری غذا 100G

14. بادام (خشک) شامل 634.00 کالری غذا 100G

15. بیکن (نیمه چربی) شامل 622.00 کالری غذا 100G

16. بادام زمینی (بو داده) شامل 596.00 کالری غذا 100G

17. مرغ پودر تخم مرغ شامل 580.00 کالری غذا 100G

18. بیکن پخته شده شامل 575.00 کالری غذا 100G

19. دانه آفتابگردان شامل 575.00 کالری غذا 100G

20. سیب زمینی (تراشه) شامل 557.00 کالری غذا 100G

21. شکلات شیری شامل 550.00 کالری غذا 100G

22. بادام زمینی (خشک) شامل 547.00 کالری غذا 100G

23. شکلات مخلوط شامل 526.00 کالری غذا 100G

24. سرخ شده Debrecin سوسیس شامل 484.00 کالری غذا 100G

25. پودر کاکائو شامل 484.00 کالری غذا 100G

26. سوسیس جگر پخته شامل 454.00 کالری غذا 100G

27. پودر شیر گاو, کل شیرین شامل 428.00 کالری غذا 100G

28. رنگ زرد شامل 428.00 کالری غذا 100G

29. سویا دانه خشک کل شامل 423.00 کالری غذا 100G

30. شیرینی شامل 421.00 کالری غذا 100G>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام غذاها دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام مواد غذایی کم کالری؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری غلات و حبوبات و محصولات دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری غلات و حبوبات و محصولات کم کالری است؟

گوشت
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام گوشت دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام گوشت دارای کمترین کالری؟

مغازه اغذیه فروشی
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام محصولات گوشت دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام محصولات گوشت کم کالری؟

گوشت گوزن و آهو
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری که گوشت گوزن و آهو است که بیشتر کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری که گوشت گوزن و آهو است که حداقل کالری؟

مرغ
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام مرغ است که بیشتر کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام مرغ دارای کمترین کالری؟

مرغان
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام پرندگان دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام پرندگان دارای حداقل کالری؟

ماهی های دریایی
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری که با ماهی های دریایی بیشتر کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری که با ماهی های دریایی, دارای حداقل کالری؟

ماهی های آب شیرین
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری که با ماهی های آب شیرین بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری که ماهی های آب شیرین دارای حداقل کالری؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام صدف, خرچنگ و ... دارای حداقل کالری؟

شیر
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام شیر است که بیشتر کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام شیر است که حداقل کالری؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای کمترین کالری؟

تخمیر پنیر
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام تخمیر پنیر دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام تخمیر پنیر کم کالری؟

تخم مرغ
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام تخم مرغ دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام تخم مرغ دارای حداقل کالری؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل کالری؟

میوه ها و محصولات میوه
>>
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری که میوه ها و محصولات میوه کم کالری است؟

مواد چرب
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام چربی و مواد چرب دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام چربی و مواد چرب, کم کالری؟

قندها و مشتقات قند
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام قندها و مشتقات قند کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام قندها و مشتقات شکر کم کالری؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین C در غذاها که آمادگی - مواد غذایی خام از ویتامین C است؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مواد غذایی است که اکثر کربوهیدرات؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی که آمادگی - مواد غذایی خام بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی است؟
E ویتامین در مواد غذایی که آمادگی - مواد غذایی خام از ویتامین E است؟
ویتامین B1 در مواد غذایی کدام مواد غذایی است که حداقل ویتامین B1؟
مواد غذایی برای کاهش وزن کدام مواد غذایی کم چربی؟
غذاهای غنی از کلسیم آماده - غذاهای فرآوری شده به بیشترین مقدار کلسیم را دارد؟
رژیم غذایی بدون پتاسیم کدام مواد غذایی کم پتاسیم است؟
ویتامین A در مواد غذایی کدام مواد غذایی دارای بیشترین ویتامین A است؟
ویتامین B6 در مواد غذایی که آمادگی - مواد غذایی خام از حداقل ویتامین B6؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


ماهی خال مخالی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آرد جو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمر گوسفند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Boletus ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
در جای بلند قرار دادن ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اردک داخلی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی خاویار ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر گاو, شیر خامه گرفته ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پیاز قرمز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیرینی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر تغلیظ شده گاو, شیرین نشده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی قزل آلا ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
درخت (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوزن ماده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارماهی (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر گاو, دوغ, نپخته (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
توت فرنگی (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کنسرو ماهی تن ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمپوت توت فرنگی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انجیر (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


سدیم در مواد غذایی است. چقدر سدیم وجود دارد در ماهی خال مخالی?
فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در آرد جو?
ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در کمر گوسفند?
چربی در غذا. چه مقدار چربی وجود دارد در boletus?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در در جای بلند قرار دادن?
چربی در غذا. چه مقدار چربی وجود دارد در اردک داخلی?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more