logo
vertikala

E ویتامین در مواد غذایی
آماده شده - سبزیجات فرآوری شده از ویتامین E؟

ویتامین A | ویتامین B1 | ویتامین B2 | ویتامین B6 | ویتامین C | ویتامین E


E ویتامین در مواد غذایی آماده شده - سبزیجات فرآوری شده از ویتامین E؟


1. لوبیا سبز (پخته, کنسرو شده) شامل 2.50 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

2. کلم بروکلی (پخته شده) شامل 0.80 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

3. هویج (پخته شده) شامل 0.45 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

4. نخود فرنگی (پخته, کنسرو شده) شامل 0.40 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

5. چغندر (آب پز) شامل 0.20 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

6. هویج (پخته شده, کنسرو شده) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

7. کرفس (پخته, کنسرو شده) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

8. گل کلم (پخته) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

9. اسفناج (پخته شده) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

10. سیب زمینی (پخته شده در فر) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

11. سیب زمینی (پخته, پوست کنده) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

12. سیب زمینی (سرخ شده) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

13. سیب زمینی (تراشه) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

14. Tomatoe (پخته, کنسرو شده) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

15. رب گوجه فرنگی در قوطی شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

16. آب گوجه فرنگی, شور شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G>> E ویتامین در غذاها کدام مواد غذایی دارای ویتامین E ترین؟
>> E ویتامین در غذاها کدام مواد غذایی است که حداقل ویتامین E؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> E ویتامین در مواد غذایی که غلات و محصولات غلات از ویتامین E؟
>> ویتامین E در مواد غذایی کدام یک از غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین E؟

گوشت
>> E ویتامین در مواد غذایی گوشت از ویتامین E است؟
>> E ویتامین در مواد غذایی گوشت کم ویتامین E؟

مغازه اغذیه فروشی
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها کدام یک از محصولات گوشت کم ویتامین E؟

گوشت گوزن و آهو
>> E ویتامین در مواد غذایی از که گوشت گوزن و آهو از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها از که گوشت گوزن و آهو است که حداقل ویتامین E؟

مرغ
>> E ویتامین در غذاها کدام مرغ دارای ویتامین E ترین؟
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین E؟

مرغان
>> E ویتامین در مواد غذایی که پرندگان از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها که پرندگان به حداقل E ویتامین؟

ماهی های دریایی
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی دریایی از ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی دریایی حداقل E ویتامین؟

ماهی های آب شیرین
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین ترین ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین حداقل ویتامین E؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره از ویتامین E است؟
>> ویتامین E موجود در غذا کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل E ویتامین؟

شیر
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام شیر از ویتامین E است؟
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام شیر است که حداقل ویتامین E؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> ویتامین E در غذاها کدام تخمیر شیر, خامه و غیره از ویتامین E است؟
>> ویتامین E در غذاها کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که حداقل ویتامین E؟

تخمیر پنیر
>> ویتامین E در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر از ویتامین E است؟
>> ویتامین E در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر کم ویتامین E؟

تخم مرغ
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام تخم مرغ از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها که تخم مرغ کم ویتامین E؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> E ویتامین در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات از ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم ویتامین E؟

میوه ها و محصولات میوه
>> E ویتامین در مواد غذایی میوه و محصولات میوه از ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی میوه و محصولات میوه کم ویتامین E؟

مواد چرب
>> E ویتامین در مواد غذایی که چربی و مواد چرب از ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی که چربی و مواد چرب, کم ویتامین E؟

قندها و مشتقات قند
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها کدام قندها و مشتقات شکر حداقل E ویتامین؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین ها در مواد غذایی آماده شده - سبزیجات فرآوری شده حداقل ویتامین؟
رژیم غذایی بدون کربوهیدرات آماده شده که - پردازش از سبزیجات کم کربوهیدرات؟
رژیم غذایی بدون پتاسیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم پتاسیم؟
B2 ویتامین در مواد غذایی که آمادگی - سبزیجات خام را حداقل B2 ویتامین؟
ویتامین B6 در مواد غذایی کدام آماده - فرآوری سبزیجات دارای کمترین ویتامین B6؟
ویتامین C در غذاها که آماده شده - سبزیجات فرآوری شده حداقل ویتامین C است؟
ویتامین B6 در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم ویتامین B6؟
ویتامین B1 در مواد غذایی آماده - فرآوری سبزیجات دارای بسیاری از ویتامین B1 است؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات ها سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین کربوهیدرات؟
رژیم غذایی بدون آهن که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل آهن؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


ماهی قزل آلا ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
تمشک (آب تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Dace ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اهوی کوهی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کلم (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
میلهاهرمی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سبزی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نان سیاه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر تغلیظ شده گاو, شیرین ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
درخت زبان گنجشک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
برگ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پیاز قرمز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اردک گوشت بدون چربی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارماهی (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
زیتون سبز (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
فلفل سبز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کره ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آب نبات - کیک (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کاهو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پودر کاکائو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در ماهی قزل آلا?
مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در تمشک (آب تازه)?
کلسیم موجود در مواد غذایی است. چه مقدار کلسیم وجود دارد در dace?
سدیم در مواد غذایی است. چقدر سدیم وجود دارد در اهوی کوهی?
ویتامین B6 در مواد غذایی است. چقدر ویتامین B6 یا پیریدوکسین در کلم (خام)?
مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در میلهاهرمی?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more