logo
vertikala

غذاهای غنی از کربوهیدرات
کدام مرغ است که اکثر کربوهیدرات؟


غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مرغ است که اکثر کربوهیدرات؟


1. کبد غاز شامل 5.50 گرم کربوهیدرات غذا 100G

2. جگر مرغ شامل 2.60 گرم کربوهیدرات غذا 100G

3. بوقلمون شامل 0.40 گرم کربوهیدرات غذا 100G

4. اردک داخلی شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

5. اردک گوشت بدون چربی شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

6. غاز شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

7. جوجه شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

8. مرغ شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مواد غذایی است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مواد غذایی کم کربوهیدرات؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها غلات و محصولات غلات کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات غلات و حبوبات و محصولات کم کربوهیدرات؟

گوشت
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام گوشت است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام گوشت کم کربوهیدرات؟

مغازه اغذیه فروشی
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها محصولات گوشت اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از محصولات گوشت کم کربوهیدرات؟

گوشت گوزن و آهو
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که دست کم کربوهیدرات؟

مرغ
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مرغ است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مرغ است که دست کم کربوهیدرات؟

مرغان
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام پرندگان ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام پرندگان دست کم کربوهیدرات؟

ماهی های دریایی
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها ماهی های دریایی بیشتر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی دریایی کم کربوهیدرات؟

ماهی های آب شیرین
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین حداقل کربوهیدرات؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل کربوهیدرات؟

شیر
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام شیر است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام شیر کم کربوهیدرات؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که دست کم کربوهیدرات؟

تخمیر پنیر
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که تخمیر پنیر ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که تخمیر پنیر کم کربوهیدرات؟

تخم مرغ
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخم مرغ دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از تخم مرغ حداقل کربوهیدرات؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم کربوهیدرات؟

میوه ها و محصولات میوه
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که میوه ها و محصولات میوه بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که میوه ها و محصولات میوه کم کربوهیدرات؟

مواد چرب
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کم کربوهیدرات؟

قندها و مشتقات قند
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کم کربوهیدرات؟


همچنین نگاه کنید به:

رژیم غذایی فاقد کلسیم آماده شده که - مرغ فرآوری شده دارای کمترین کلسیم چیست؟
غذاهای غنی از پروتئین آماده - مرغ فرآوری شده است که اغلب پروتئین؟
E ویتامین در مواد غذایی که آمادگی - مرغ خام حداقل E ویتامین؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام آمادگی - مرغ خام است که اکثر کربوهیدرات؟
غذاهای منیزیم غنی آماده شده که - مرغ فرآوری شده است که منیزیم؟
رژیم غذایی بدون آهن کدام مرغ است حداقل آهن؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی آماده - مرغ فرآوری شده است که بسیاری از مواد معدنی؟
ویتامین B6 در مواد غذایی که آمادگی - مرغ خام دارای بسیاری از ویتامین B6؟
B2 ویتامین در مواد غذایی که آمادگی - مرغ خام حداقل B2 ویتامین؟
ویتامین A در مواد غذایی که آمادگی - مرغ خام دارای کمترین ویتامین A است؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


Aitchbone گوشت گاو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جعفری (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انگور (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شاه ماهی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوشت گاو در می تواند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Cornflour ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کره, unsalted (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
تازه پنیر سفید ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی قزل آلا (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Dace ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خمیر خام ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نان چاودار ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کلم بروکلی (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارماهی (دودی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
دانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی (پخته شده در فر) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
عصاره گریپ فروت را در قوطی های ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شکلات شیری ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ژله (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در aitchbone گوشت گاو?
ویتامین B6 در مواد غذایی است. چقدر ویتامین B6 یا پیریدوکسین در جعفری (خام)?
پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در انگور (تازه)?
پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در شاه ماهی?
مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در گوشت گاو در می تواند?
ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در cornflour?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more