logo
vertikala

رژیم غذایی بدون کربوهیدرات
کدام مرغ است که دست کم کربوهیدرات؟


رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مرغ است که دست کم کربوهیدرات؟


1. اردک داخلی شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

2. اردک گوشت بدون چربی شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

3. غاز شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

4. جوجه شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

5. مرغ شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

6. بوقلمون شامل 0.40 گرم کربوهیدرات غذا 100G

7. جگر مرغ شامل 2.60 گرم کربوهیدرات غذا 100G

8. کبد غاز شامل 5.50 گرم کربوهیدرات غذا 100G>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مواد غذایی است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مواد غذایی کم کربوهیدرات؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها غلات و محصولات غلات کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات غلات و حبوبات و محصولات کم کربوهیدرات؟

گوشت
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام گوشت است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام گوشت کم کربوهیدرات؟

مغازه اغذیه فروشی
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها محصولات گوشت اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از محصولات گوشت کم کربوهیدرات؟

گوشت گوزن و آهو
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که دست کم کربوهیدرات؟

مرغ
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مرغ است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مرغ است که دست کم کربوهیدرات؟

مرغان
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام پرندگان ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام پرندگان دست کم کربوهیدرات؟

ماهی های دریایی
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها ماهی های دریایی بیشتر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی دریایی کم کربوهیدرات؟

ماهی های آب شیرین
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین حداقل کربوهیدرات؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل کربوهیدرات؟

شیر
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام شیر است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام شیر کم کربوهیدرات؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که دست کم کربوهیدرات؟

تخمیر پنیر
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که تخمیر پنیر ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که تخمیر پنیر کم کربوهیدرات؟

تخم مرغ
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخم مرغ دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از تخم مرغ حداقل کربوهیدرات؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم کربوهیدرات؟

میوه ها و محصولات میوه
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که میوه ها و محصولات میوه بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که میوه ها و محصولات میوه کم کربوهیدرات؟

مواد چرب
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کم کربوهیدرات؟

قندها و مشتقات قند
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کم کربوهیدرات؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین C در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین C؟
مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری آماده شده که - مرغ فرآوری شده دارای کمترین کالری؟
مواد غذایی غنی از فسفر که آمادگی - مرغ خام دارای بیشترین فسفر؟
ویتامین ها در مواد غذایی آماده که - مرغ فرآوری شده است که بسیاری از ویتامین ها است؟
ویتامین B2 در غذاها کدام مرغ دارای ویتامین B2 ترین؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات آماده شده که - مرغ فرآوری شده است که اکثر کربوهیدرات؟
E ویتامین در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین E؟
رژیم غذایی بدون آهن که آمادگی - مرغ خام دارای کمترین آهن؟
ویتامین ها در مواد غذایی کدام مرغ است بسیاری از ویتامین ها است؟
B6 ویتامین در مواد غذایی آماده شده که - مرغ فرآوری شده است که حداقل ویتامین B6؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


مرغ سفیده تخم مرغ 100 گرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر گوسفند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
برشتوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کره ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پیاز قرمز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کنسرو ماهی آزاد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Kephir ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پیاز (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نارنجی (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بلغور جو دوسر برف ریزه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شکر تصفیه شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لعاب دانه برنج, پخته شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ریواس (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پنیر بز (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
درخت زبان گنجشک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سرخ شده سوسیس ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ساردین (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
چربی گوشت خوک (نیمه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
عصاره گریپ فروت را در قوطی های ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در مرغ سفیده تخم مرغ 100 گرم?
یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در شیر گوسفند?
مواد غذایی سالم - کالری انرژی را تامین می کند چه مقدار کالری است که وجود دارد در برشتوک?
کلسیم موجود در مواد غذایی است. چه مقدار کلسیم وجود دارد در کره?
مواد غذایی - پروتئین - تغذیه. چقدر پروتئین وجود دارد در پیاز قرمز?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در کنسرو ماهی آزاد?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more