logo
vertikala

رژیم غذایی بدون کربوهیدرات
کدام مرغ است که دست کم کربوهیدرات؟


رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مرغ است که دست کم کربوهیدرات؟


1. اردک داخلی شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

2. اردک گوشت بدون چربی شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

3. غاز شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

4. جوجه شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

5. مرغ شامل 0.00 گرم کربوهیدرات غذا 100G

6. بوقلمون شامل 0.40 گرم کربوهیدرات غذا 100G

7. جگر مرغ شامل 2.60 گرم کربوهیدرات غذا 100G

8. کبد غاز شامل 5.50 گرم کربوهیدرات غذا 100G>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مواد غذایی است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مواد غذایی کم کربوهیدرات؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها غلات و محصولات غلات کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات غلات و حبوبات و محصولات کم کربوهیدرات؟

گوشت
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام گوشت است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام گوشت کم کربوهیدرات؟

مغازه اغذیه فروشی
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها محصولات گوشت اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از محصولات گوشت کم کربوهیدرات؟

گوشت گوزن و آهو
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که دست کم کربوهیدرات؟

مرغ
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مرغ است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مرغ است که دست کم کربوهیدرات؟

مرغان
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام پرندگان ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام پرندگان دست کم کربوهیدرات؟

ماهی های دریایی
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها ماهی های دریایی بیشتر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی دریایی کم کربوهیدرات؟

ماهی های آب شیرین
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین حداقل کربوهیدرات؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل کربوهیدرات؟

شیر
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام شیر است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام شیر کم کربوهیدرات؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که دست کم کربوهیدرات؟

تخمیر پنیر
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که تخمیر پنیر ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که تخمیر پنیر کم کربوهیدرات؟

تخم مرغ
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخم مرغ دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از تخم مرغ حداقل کربوهیدرات؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم کربوهیدرات؟

میوه ها و محصولات میوه
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که میوه ها و محصولات میوه بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که میوه ها و محصولات میوه کم کربوهیدرات؟

مواد چرب
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کم کربوهیدرات؟

قندها و مشتقات قند
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کم کربوهیدرات؟


همچنین نگاه کنید به:

رژیم غذایی بدون آهن آماده شده که - مرغ فرآوری شده به حداقل آهن؟
ویتامین A در مواد غذایی که آمادگی - مرغ خام دارای کمترین ویتامین A است؟
غذاهای غنی از پروتئین کدام مرغ است که اغلب پروتئین؟
غذاهای غنی از کلسیم که آمادگی - مرغ خام به بیشترین مقدار کلسیم را دارد؟
مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری آماده شده که - مرغ فرآوری شده دارای کمترین کالری؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین ها و مواد معدنی است؟
رژیم غذایی بدون فسفر کدام مرغ است حداقل فسفر؟
رژیم غذایی بدون آهن که آمادگی - مرغ خام دارای کمترین آهن؟
مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام آمادگی - مرغ خام دارای کمترین کالری؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مرغ است که اکثر کربوهیدرات؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


مرغ زرده تخم مرغ 100 گرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اهوی کوهی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ساردین (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نان سوخاری نان خشک تخم مرغدار ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
رنگ زرد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جنگل خرگوش ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آرد برنج ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مربا تمشک می تواند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمپوت توت فرنگی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر مادر ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ذرت (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گلابی, کنسرو در شربت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوشت خرگوش داخلی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Tomatoe (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نان سیاه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی تن (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گلابی (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پنیر بری ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شاه ماهی (خوابانده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


کلسیم موجود در مواد غذایی است. چه مقدار کلسیم وجود دارد در مرغ زرده تخم مرغ 100 گرم?
مواد غذایی سالم - کالری انرژی را تامین می کند چه مقدار کالری است که وجود دارد در اهوی کوهی?
مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در ساردین (تازه)?
چربی در غذا. چه مقدار چربی وجود دارد در نان سوخاری نان خشک تخم مرغدار?
فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در رنگ زرد?
منیزیوم در غذاها. چه مقدار منیزیم وجود دارد در جنگل خرگوش?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more