logo
vertikala

رژیم غذایی بدون منیزیم
کدام مرغ است که دست کم منیزیم است؟

کلسیم | اهن | منیزیم | فسفر | پتاسیم | سدیم


رژیم غذایی بدون منیزیم کدام مرغ است که دست کم منیزیم است؟


1. اردک داخلی شامل 0.00 میلی گرم منیزیم مواد غذایی 100G

2. اردک گوشت بدون چربی شامل 0.00 میلی گرم منیزیم مواد غذایی 100G

3. بوقلمون شامل 0.00 میلی گرم منیزیم مواد غذایی 100G

4. غاز شامل 0.00 میلی گرم منیزیم مواد غذایی 100G

5. کبد غاز شامل 0.00 میلی گرم منیزیم مواد غذایی 100G

6. جوجه شامل 0.00 میلی گرم منیزیم مواد غذایی 100G

7. جگر مرغ شامل 0.00 میلی گرم منیزیم مواد غذایی 100G

8. مرغ شامل 0.00 میلی گرم منیزیم مواد غذایی 100G>> غذاهای غنی از منیزیم کدام مواد غذایی است که بیشتر منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم کدام مواد غذایی دارای کمترین منیزیم؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> غذاهای غنی از منیزیم که غلات و محصولات غلات, منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم غلات و حبوبات و محصولات کم منیزیم؟

گوشت
>> غذاهای غنی از منیزیم که گوشت دارای بیشترین منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم کدام گوشت دارای کمترین منیزیم؟

مغازه اغذیه فروشی
>> غذاهای غنی از منیزیم کدام یک از محصولات گوشت دارای بیشترین منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم کدام یک از محصولات گوشت کم منیزیم

گوشت گوزن و آهو
>> غذاهای غنی از منیزیم که گوشت گوزن و آهو است که بیشتر منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم که گوشت گوزن و آهو است که دست کم منیزیم؟

مرغ
>> غذاهای غنی از منیزیم کدام مرغ است که بیشتر منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم کدام مرغ است که دست کم منیزیم است؟

مرغان
>> غذاهای غنی از منیزیم که پرندگان دارای بیشترین منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم که پرندگان به حداقل منیزیم؟

ماهی های دریایی
>> غذاهای غنی از منیزیم که با ماهی های دریایی بیشتر منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم کدام ماهی دریایی حداقل منیزیم؟

ماهی های آب شیرین
>> غذاهای غنی از منیزیم که با ماهی های آب شیرین ترین منیزیوم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم کدام ماهی آب شیرین حداقل منیزیم؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> غذاهای غنی از منیزیم کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل منیزیم؟

شیر
>> غذاهای غنی از منیزیم کدام شیر است که بیشتر منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم کدام شیر است که دست کم منیزیم است؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> غذاهای غنی از منیزیم کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که بسیاری از منیزیم است؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای کمترین منیزیم؟

تخمیر پنیر
>> غذاهای غنی از منیزیم که تخمیر پنیر دارای بیشترین منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم کدام تخمیر پنیر کم منیزیم

تخم مرغ
>> غذاهای غنی از منیزیم که تخم مرغ منیزیوم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم که تخم مرغ کم منیزیم؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> غذاهای غنی از منیزیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم منیزیم؟

میوه ها و محصولات میوه
>> غذاهای غنی از منیزیم که میوه ها و محصولات میوه منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم که میوه ها و محصولات میوه کم منیزیم؟

مواد چرب
>> غذاهای غنی از منیزیم کدام چربی و مواد چرب منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم که چربی و مواد چرب را دست کم منیزیم؟

قندها و مشتقات قند
>> غذاهای غنی از منیزیم کدام قندها و مشتقات قند منیزیم؟
>> رژیم غذایی بدون منیزیم کدام قندها و مشتقات شکر حداقل منیزیم؟


همچنین نگاه کنید به:

مواد غذایی برای افزایش وزن آماده - مرغ فرآوری شده چربی بیشتری دارد؟
رژیم غذایی بدون آهن که آمادگی - مرغ خام دارای کمترین آهن؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی آماده - مرغ فرآوری شده است که بسیاری از مواد معدنی؟
ویتامین B6 در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین B6؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام آمادگی - مرغ خام است که اکثر کربوهیدرات؟
ویتامین B6 در مواد غذایی آماده شده که - مرغ فرآوری شده از ویتامین B6 است؟
ویتامین ها در مواد غذایی کدام مرغ است بسیاری از ویتامین ها است؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی که آمادگی - مرغ خام دارای بسیاری از مواد معدنی؟
E ویتامین در غذاها آماده شده که - مرغ فرآوری شده است که حداقل ویتامین E؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی آماده شده که - مرغ فرآوری شده است که بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


گردو (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی قزل آلا ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمپوت توت فرنگی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انگور (آب تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی (پخته شده در فر) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مربا (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
طبیعی زنبور عسل ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کنسرو ماهی تن ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
چربی گوشت خوک (نیمه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر مادر ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بوقلمون تخم مرغ 100 گرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Ementaler ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گریپ فروت (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سوسیس جگر پخته ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Tomatoe (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خیار ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
درز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نان گندم سفید ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیرینی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی تن (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


مواد غذایی - پروتئین - تغذیه. چقدر پروتئین وجود دارد در گردو (خشک)?
یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در ماهی قزل آلا?
ویتامین B6 در مواد غذایی است. چقدر ویتامین B6 یا پیریدوکسین در کمپوت توت فرنگی?
یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در انگور (آب تازه)?
یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در سیب زمینی (پخته شده در فر)?
مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در مربا (به طور متوسط)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more