logo
vertikala

ویتامین B2 در غذاها
کدام مرغ دارای ویتامین B2 ترین؟

ویتامین A | ویتامین B1 | ویتامین B2 | ویتامین B6 | ویتامین C | ویتامین E


ویتامین B2 در غذاها کدام مرغ دارای ویتامین B2 ترین؟


1. جگر مرغ شامل 2.50 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین غذا 100G

2. اردک داخلی شامل 0.24 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین غذا 100G

3. غاز شامل 0.22 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین غذا 100G

4. جوجه شامل 0.20 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین غذا 100G

5. مرغ شامل 0.16 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین غذا 100G

6. بوقلمون شامل 0.14 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین غذا 100G

7. اردک گوشت بدون چربی شامل 0.00 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین غذا 100G

8. کبد غاز شامل 0.00 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین غذا 100G>> ویتامین B2 در غذاها کدام مواد غذایی دارای ویتامین B2 ترین؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام مواد غذایی است که حداقل ویتامین B2؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> ویتامین B2 در غذاها غلات و حبوبات و محصولات از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین B2؟

گوشت
>> ویتامین B2 در غذاها کدام گوشت از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام گوشت کم ویتامین B2؟

مغازه اغذیه فروشی
>> ویتامین B2 در غذاها محصولات گوشت از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت کم ویتامین B2؟

گوشت گوزن و آهو
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که گوشت گوزن و آهو از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که گوشت گوزن و آهو است که حداقل ویتامین B2؟

مرغ
>> ویتامین B2 در غذاها کدام مرغ دارای ویتامین B2 ترین؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین B2؟

مرغان
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که پرندگان از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که پرندگان به حداقل B2 ویتامین؟

ماهی های دریایی
>> ویتامین B2 در غذاها ماهی های دریایی ترین ویتامین B2 دارند؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی دریایی حداقل B2 ویتامین؟

ماهی های آب شیرین
>> ویتامین B2 در غذاها کدام ماهی آب شیرین ترین ویتامین B2 دارند؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام ماهی آب شیرین کم ویتامین B2 دارند؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> ویتامین B2 در غذاها کدام صدف, خرچنگ و غیره از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره کم ویتامین B2 دارند؟

شیر
>> ویتامین B2 در غذاها کدام شیر از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام شیر است که حداقل ویتامین B2؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> ویتامین B2 در غذاها کدام تخمیر شیر, خامه و غیره از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام تخمیر شیر, خامه و غیره حداقل B2 ویتامین؟

تخمیر پنیر
>> ویتامین B2 در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر از ویتامین B2 دارند؟
>> ویتامین B2 در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر کم ویتامین B2؟

تخم مرغ
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که تخم مرغ بیشتر ویتامین B2؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که تخم مرغ کم ویتامین B2؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> ویتامین B2 در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بسیاری از ویتامین های B2؟
>> ویتامین B2 در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل B2 ویتامین؟

میوه ها و محصولات میوه
>> ویتامین B2 در غذاها که میوه ها و محصولات میوه از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل از ویتامین B2 است؟

مواد چرب
>> ویتامین B2 در غذاها که چربی و مواد چرب از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که چربی و مواد چرب دارند حداقل از ویتامین B2 است؟

قندها و مشتقات قند
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر حداقل B2 ویتامین؟


همچنین نگاه کنید به:

E ویتامین در مواد غذایی که آمادگی - مرغ خام دارای ویتامین E ترین؟
E ویتامین در مواد غذایی که آمادگی - مرغ خام حداقل E ویتامین؟
B1 ویتامین در مواد غذایی آماده شده که - مرغ فرآوری شده از ویتامین B1 است؟
مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری آماده شده که - مرغ فرآوری شده دارای کمترین کالری؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی آماده - مرغ فرآوری شده است که بسیاری از مواد معدنی؟
غذاهای غنی از پتاسیم کدام مرغ بیشترین پتاسیم؟
غذاهای غنی از منیزیم کدام مرغ است که بیشتر منیزیم؟
رژیم غذایی بدون فسفر آماده شده که - مرغ فرآوری شده حداقل فسفر را دارد؟
ویتامین ها در مواد غذایی که آمادگی - مرغ خام است که بسیاری از ویتامین ها است؟
B2 ویتامین در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین B2؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


آب نبات (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نان چاودار ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پودر شیر گاو, کل شیرین ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سبزی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
غاز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مویز, قرمز و سفید ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوشت گوساله polumasno ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Parmesan ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نوعی مرغابی وحشی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
روغن نباتی (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوشت گاو (چربی نیمه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
در جای بلند قرار دادن ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرچنگ (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Ementaler ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شاه ماهی (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی (تراشه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرچنگ (پخته شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انگور (آب تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
درخت (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در آب نبات (به طور متوسط)?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در نان چاودار?
کلسیم موجود در مواد غذایی است. چه مقدار کلسیم وجود دارد در پودر شیر گاو, کل شیرین?
آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در سبزی?
یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در غاز?
کلسیم موجود در مواد غذایی است. چه مقدار کلسیم وجود دارد در مویز, قرمز و سفید?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more