logo
vertikala

رژیم غذایی بدون پروتئین
غلات و حبوبات و محصولات حداقل پروتئین؟


رژیم غذایی بدون پروتئین غلات و حبوبات و محصولات حداقل پروتئین؟


1. لعاب دانه برنج, پخته شده شامل 2.50 پروتئین G غذا 100G

2. شیرینی شامل 5.60 پروتئین G غذا 100G

3. نان جو شامل 6.40 پروتئین G غذا 100G

4. دانههای برنج شامل 6.70 پروتئین G غذا 100G

5. پخت (نان) شامل 6.80 پروتئین G غذا 100G

6. نان گندم سفید شامل 6.90 پروتئین G غذا 100G

7. نان چاودار شامل 7.00 پروتئین G غذا 100G

8. کیک با سیب شامل 7.00 پروتئین G غذا 100G

9. آرد برنج شامل 7.50 پروتئین G غذا 100G

10. لعاب دانه برنج خام شامل 7.60 پروتئین G غذا 100G

11. Cornflour شامل 7.80 پروتئین G غذا 100G

12. برنج دانه (پوست کنده) شامل 7.80 پروتئین G غذا 100G

13. آب نبات - کیک (به طور متوسط) شامل 8.00 پروتئین G غذا 100G

14. برشتوک شامل 8.10 پروتئین G غذا 100G

15. نان سوخاری نان خشک تخم مرغدار شامل 8.50 پروتئین G غذا 100G

16. نان سیاه شامل 9.30 پروتئین G غذا 100G

17. دانه ذرت شامل 9.50 پروتئین G غذا 100G

18. گندم سمولینا شامل 10.30 پروتئین G غذا 100G

19. آرد جو شامل 11.50 پروتئین G غذا 100G

20. بلغور جو دوسر شامل 12.00 پروتئین G غذا 100G

21. آرد گندم شامل 12.10 پروتئین G غذا 100G

22. خمیر خام شامل 12.80 پروتئین G غذا 100G

23. جوانه ذرت شامل 13.00 پروتئین G غذا 100G

24. بلغور جو دوسر برف ریزه شامل 13.90 پروتئین G غذا 100G

25. گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود شامل 25.20 پروتئین G غذا 100G

26. جوانه جو شامل 28.60 پروتئین G غذا 100G>> غذاهای غنی از پروتئین کدام غذاها ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام مواد غذایی کم پروتئین؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> مواد غذایی پروتئین بالا که غلات و محصولات غلات, پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین غلات و حبوبات و محصولات حداقل پروتئین؟

گوشت
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام گوشت است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام گوشت دارای حداقل پروتئین؟

مغازه اغذیه فروشی
>> غذاهای غنی از پروتئین محصولات گوشت ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام یک از محصولات گوشت حداقل پروتئین؟

گوشت گوزن و آهو
>> غذاهای غنی از پروتئین که گوشت گوزن و آهو است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که گوشت گوزن و آهو پروتئین حداقل؟

مرغ
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام مرغ است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام مرغ است حداقل پروتئین؟

مرغان
>> غذاهای غنی از پروتئین که پرندگان ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که پرندگان به حداقل پروتئین؟

ماهی های دریایی
>> غذاهای غنی از پروتئین ماهی های دریایی ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام ماهی دریایی حداقل پروتئین؟

ماهی های آب شیرین
>> غذاهای غنی از پروتئین که با ماهی های آب شیرین ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام ماهی آب شیرین حداقل پروتئین؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام صدف, خرچنگ و غیره ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین صدف, خرچنگ و غیره حداقل پروتئین؟

شیر
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام شیر است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام شیر است که حداقل پروتئین؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام تخمیر شیر, خامه و غیره ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای حداقل پروتئین؟

تخمیر پنیر
>> غذاهای غنی از پروتئین که تخمیر پنیر ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام تخمیر پنیر کم پروتئین؟

تخم مرغ
>> غذاهای غنی از پروتئین که تخم مرغ دارای بیشترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که تخم مرغ دارای حداقل پروتئین؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> غذاهای غنی از پروتئین که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل پروتئین؟

میوه ها و محصولات میوه
>> غذاهای غنی از پروتئین که میوه ها و محصولات میوه پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که میوه ها و محصولات میوه حداقل پروتئین؟

مواد چرب
>> غذاهای غنی از پروتئین چربی و مواد چرب ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که چربی و مواد چرب حداقل پروتئین؟

قندها و مشتقات قند
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام قندها و مشتقات قند بیشتر پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام قندها و مشتقات شکر حداقل پروتئین؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین A است؟
رژیم غذایی بدون آهن غلات و حبوبات و محصولات حداقل آهن؟
ویتامین B2 در غذاها غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین B2؟
غذاهای غنی از منیزیم که آمادگی - غلات خام و حبوبات و محصولات دارای بیشترین منیزیم؟
رژیم غذایی بدون پتاسیم آماده - غلات و حبوبات و محصولات فرآوری شده حداقل پتاسیم؟
E ویتامین در مواد غذایی آماده - غلات و حبوبات و محصولات فرآوری شده از ویتامین E است؟
B2 ویتامین در مواد غذایی آماده - غلات و حبوبات و محصولات فرآوری شده از ویتامین B2 است؟
E ویتامین در مواد غذایی که غلات و محصولات غلات از ویتامین E؟
ویتامین B6 در مواد غذایی که آمادگی - غلات خام و حبوبات و محصولات کم ویتامین B6؟
E ویتامین در مواد غذایی که آمادگی - غلات خام و حبوبات و محصولات کم ویتامین E؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


کشت قارچ, تازه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
تمشک (آب تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Horsemeat ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آلو (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیرینی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
هویج (پخته شده, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارماهی (دودی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر مادیان ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی تن (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پیاز (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اردک تخم مرغ 100 گرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرگوش زمینه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اردک داخلی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Parmesan ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
فلفل قرمز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی ساردین ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انجیر (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
دانه آفتابگردان ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ساردین (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خمیر خام ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


سدیم در مواد غذایی است. چقدر سدیم وجود دارد در کشت قارچ, تازه?
فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در تمشک (آب تازه)?
مواد غذایی سالم - کالری انرژی را تامین می کند چه مقدار کالری است که وجود دارد در horsemeat?
ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در آلو (تازه)?
پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در شیرینی?
ویتامین B2 در غذاها. چه مقدار ویتامین B2 یا ریبوفلاوین است که وجود دارد در هویج (پخته شده, کنسرو شده)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more