logo
vertikala

رژیم غذایی بدون پروتئین
که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل پروتئین؟


رژیم غذایی بدون پروتئین که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل پروتئین؟


1. کشت قارچ, تازه شامل 0.00 پروتئین G غذا 100G

2. فلفل قرمز شامل 0.00 پروتئین G غذا 100G

3. هویج (پخته شده, کنسرو شده) شامل 0.60 پروتئین G غذا 100G

4. اسفناج (خام) شامل 0.70 پروتئین G غذا 100G

5. شلغم, ریشه (خام) شامل 0.70 پروتئین G غذا 100G

6. کدو تنبل شامل 1.00 پروتئین G غذا 100G

7. Tomatoe (خام) شامل 1.00 پروتئین G غذا 100G

8. Tomatoe (پخته, کنسرو شده) شامل 1.00 پروتئین G غذا 100G

9. آب گوجه فرنگی, شور شامل 1.00 پروتئین G غذا 100G

10. هویج (پخته شده) شامل 1.10 پروتئین G غذا 100G

11. سبزی شامل 1.10 پروتئین G غذا 100G

12. تربچه (خام) شامل 1.10 پروتئین G غذا 100G

13. پیاز (خام) شامل 1.10 پروتئین G غذا 100G

14. مانگولد شامل 1.20 پروتئین G غذا 100G

15. کاهو شامل 1.20 پروتئین G غذا 100G

16. کرفس (خام) شامل 1.30 پروتئین G غذا 100G

17. کرفس (پخته, کنسرو شده) شامل 1.30 پروتئین G غذا 100G

18. خیار شامل 1.30 پروتئین G غذا 100G

19. عدس (خشک) شامل 1.30 پروتئین G غذا 100G

20. کلم (خام) شامل 1.40 پروتئین G غذا 100G

21. پیاز (خشک) شامل 1.40 پروتئین G غذا 100G

22. چغندر (آب پز) شامل 1.50 پروتئین G غذا 100G

23. هویج (خام) شامل 1.50 پروتئین G غذا 100G

24. قارچ chanterelle زرد شامل 1.50 پروتئین G غذا 100G

25. خربزه شامل 1.50 پروتئین G غذا 100G

26. چغندر (خام) شامل 1.60 پروتئین G غذا 100G

27. رب گوجه فرنگی در قوطی شامل 1.60 پروتئین G غذا 100G

28. پیاز (خام) شامل 1.70 پروتئین G غذا 100G

29. ذرت (خام) شامل 1.80 پروتئین G غذا 100G

30. جعفری (خام) شامل 1.80 پروتئین G غذا 100G>> غذاهای غنی از پروتئین کدام غذاها ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام مواد غذایی کم پروتئین؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> مواد غذایی پروتئین بالا که غلات و محصولات غلات, پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین غلات و حبوبات و محصولات حداقل پروتئین؟

گوشت
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام گوشت است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام گوشت دارای حداقل پروتئین؟

مغازه اغذیه فروشی
>> غذاهای غنی از پروتئین محصولات گوشت ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام یک از محصولات گوشت حداقل پروتئین؟

گوشت گوزن و آهو
>> غذاهای غنی از پروتئین که گوشت گوزن و آهو است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که گوشت گوزن و آهو پروتئین حداقل؟

مرغ
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام مرغ است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام مرغ است حداقل پروتئین؟

مرغان
>> غذاهای غنی از پروتئین که پرندگان ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که پرندگان به حداقل پروتئین؟

ماهی های دریایی
>> غذاهای غنی از پروتئین ماهی های دریایی ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام ماهی دریایی حداقل پروتئین؟

ماهی های آب شیرین
>> غذاهای غنی از پروتئین که با ماهی های آب شیرین ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام ماهی آب شیرین حداقل پروتئین؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام صدف, خرچنگ و غیره ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین صدف, خرچنگ و غیره حداقل پروتئین؟

شیر
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام شیر است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام شیر است که حداقل پروتئین؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام تخمیر شیر, خامه و غیره ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای حداقل پروتئین؟

تخمیر پنیر
>> غذاهای غنی از پروتئین که تخمیر پنیر ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام تخمیر پنیر کم پروتئین؟

تخم مرغ
>> غذاهای غنی از پروتئین که تخم مرغ دارای بیشترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که تخم مرغ دارای حداقل پروتئین؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> غذاهای غنی از پروتئین که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل پروتئین؟

میوه ها و محصولات میوه
>> غذاهای غنی از پروتئین که میوه ها و محصولات میوه پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که میوه ها و محصولات میوه حداقل پروتئین؟

مواد چرب
>> غذاهای غنی از پروتئین چربی و مواد چرب ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که چربی و مواد چرب حداقل پروتئین؟

قندها و مشتقات قند
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام قندها و مشتقات قند بیشتر پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام قندها و مشتقات شکر حداقل پروتئین؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین ها در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین ویتامین؟
رژیم غذایی بدون فسفر آماده شده - سبزیجات فرآوری شده حداقل فسفر؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات ها آمادگی - سبزیجات خام را بیشتر کربوهیدرات؟
مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام آماده - سبزیجات فرآوری شده بیشترین کالری؟
رژیم غذایی بدون فسفر آمادگی - سبزیجات خام را حداقل فسفر؟
غذاهای غنی از پروتئین که آمادگی - سبزیجات خام را بیشتر پروتئین؟
رژیم غذایی بدون آهن کدام آمادگی - سبزیجات خام را حداقل آهن؟
غذاهای غنی از سدیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین سدیم؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی چه سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی است؟
ویتامین ها در مواد غذایی آماده شده - سبزیجات فرآوری شده حداقل ویتامین؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


شیر بز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مرغ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کباب گوشت خوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لوبیا سفید ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کنسرو ماهی آزاد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
برنج دانه (پوست کنده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لغو احکام صادره ی گوشت بره ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
هویج (پخته شده, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ریواس مارمالاد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه جو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارماهی (دودی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
زغال اخته (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سس مایونز (خانگی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی خاویار ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
چغندر (آب پز) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرگوش زمینه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
با چیز نوک تیز سوراخ کردن ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جگر مرغ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوشت گاو در می تواند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شربت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در شیر بز?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در مرغ?
چربی در غذا. چه مقدار چربی وجود دارد در کباب گوشت خوک?
ویتامین B2 در غذاها. چه مقدار ویتامین B2 یا ریبوفلاوین است که وجود دارد در لوبیا سفید?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در کنسرو ماهی آزاد?
سدیم در مواد غذایی است. چقدر سدیم وجود دارد در برنج دانه (پوست کنده)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more