logo
vertikala

غذاهای غنی از سدیم
که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین سدیم؟

کلسیم | اهن | منیزیم | فسفر | پتاسیم | سدیم


غذاهای غنی از سدیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین سدیم؟


1. جلبک دریایی (خشک) شامل 5000.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

2. سبزی شامل 650.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

3. رب گوجه فرنگی در قوطی شامل 590.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

4. بادمجان (خام) شامل 355.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

5. سیب زمینی (تراشه) شامل 340.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

6. لوبیا سفید شامل 320.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

7. هویج (پخته شده, کنسرو شده) شامل 280.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

8. نخود فرنگی (پخته, کنسرو شده) شامل 260.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

9. کاهو شامل 236.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

10. آب گوجه فرنگی, شور شامل 230.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

11. چغندر (خام) شامل 145.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

12. Tomatoe (پخته, کنسرو شده) شامل 130.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

13. کرفس (خام) شامل 98.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

14. اسفناج (پخته شده) شامل 80.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

15. چغندر (آب پز) شامل 77.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

16. تره فرنگی (خام) شامل 76.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

17. هویج (پخته شده) شامل 50.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

18. پیاز (خام) شامل 49.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

19. هویج (خام) شامل 48.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

20. کنگر فرنگی (بخش خوراکی) شامل 43.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

21. سیر (لامپ) شامل 32.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

22. جعفری (خشک) شامل 29.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

23. لوبیا (خشک) شامل 28.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

24. گل کلم (خام) شامل 20.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

25. لوبیا سبز خام شامل 20.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

26. سیب زمینی شیرین (خام) شامل 20.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

27. پیاز (خام) شامل 18.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

28. گل کلم (پخته) شامل 15.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

29. تربچه (خام) شامل 15.00 میلی گرم سدیم غذا 100G

30. ترب کوهی (خام) شامل 15.00 میلی گرم سدیم غذا 100G>> غذاهای غنی از سدیم کدام مواد غذایی است که اکثر سدیم چیست؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام مواد غذایی کم سدیم چیست؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> غذاهای غنی از سدیم که غلات و محصولات غلات, سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم غلات و حبوبات و محصولات کم سدیم را دارند؟

گوشت
>> غذاهای غنی از سدیم کدام گوشت دارای بیشترین سدیم چیست؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام گوشت کم سدیم است؟

مغازه اغذیه فروشی
>> غذاهای غنی از سدیم محصولات گوشت ترین سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام یک از محصولات گوشت کم سدیم را دارند؟

گوشت گوزن و آهو
>> غذاهای غنی از سدیم که گوشت گوزن و آهو است که اکثر سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم که گوشت گوزن و آهو است که دست کم سدیم؟

مرغ
>> غذاهای غنی از سدیم کدام مرغ است که اکثر سدیم چیست؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام مرغ است که دست کم سدیم است؟

مرغان
>> غذاهای غنی از سدیم که پرندگان ترین سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم که پرندگان به حداقل سدیم؟

ماهی های دریایی
>> غذاهای غنی از سدیم ماهی های دریایی بیشتر سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام ماهی دریایی کم سدیم را دارند؟

ماهی های آب شیرین
>> غذاهای غنی از سدیم که با ماهی های آب شیرین ترین سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام ماهی آب شیرین کم سدیم را دارند؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> غذاهای غنی از سدیم کدام صدف, خرچنگ و غیره ترین سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام صدف, خرچنگ و غیره کم سدیم را دارند؟

شیر
>> غذاهای غنی از سدیم کدام شیر است که اکثر سدیم چیست؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام شیر است که دست کم سدیم چیست؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> غذاهای غنی از سدیم کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که اکثر سدیم چیست؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام تخمیر شیر, خامه و غیره کم سدیم چیست؟

تخمیر پنیر
>> غذاهای غنی از سدیم که تخمیر پنیر ترین سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام تخمیر پنیر کم سدیم را دارند؟

تخم مرغ
>> که غذاهای غنی از سدیم که تخم مرغ دارای بیشترین سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم که تخم مرغ کم سدیم را دارند؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> غذاهای غنی از سدیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم سدیم را دارند؟

میوه ها و محصولات میوه
>> غذاهای غنی از سدیم که میوه ها و محصولات میوه سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم که میوه ها و محصولات میوه کم سدیم را دارند؟

مواد چرب
>> غذاهای غنی از سدیم که چربی و مواد چرب ترین سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام چربی و مواد چرب را دست کم سدیم؟

قندها و مشتقات قند
>> غذاهای غنی از سدیم کدام قندها و مشتقات شکر سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام قندها و مشتقات قند کم سدیم را دارند؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین A در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات ویتامین A؟
ویتامین B1 در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم ویتامین B1؟
رژیم غذایی بدون پروتئین کدام آماده - فرآوری سبزیجات دارای حداقل پروتئین؟
ویتامین C در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم ویتامین C است؟
B2 ویتامین در مواد غذایی که آماده شده - سبزیجات فرآوری شده حداقل B2 ویتامین؟
رژیم غذایی بدون CALCIUM که آمادگی - سبزیجات خام کمترین کلسیم را دارند؟
غذاهای غنی از سدیم که آماده شده - سبزیجات فرآوری شده بیشترین سدیم؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی که آمادگی - سبزیجات خام را بیشتر ویتامین ها و مواد معدنی است؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات ها سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین کربوهیدرات؟
مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام آمادگی - سبزیجات خام را بیشتر کالری؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


Kephir ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
زغال اخته (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لوبیا سبز خام ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
چرند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گراز وحشی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
فلفل سبز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لغو احکام صادره ی گوشت خوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نان گندم سفید ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مربا (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Boletus ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوشت گاو در می تواند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماست ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
زیتون سیاه (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مرغ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرما, خشک شده در شکر ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی (تراشه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارماهی (دودی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی ساردین ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
رب گوجه فرنگی در قوطی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کاهو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در kephir?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در زغال اخته (تازه)?
منیزیوم در غذاها. چه مقدار منیزیم وجود دارد در لوبیا سبز خام?
آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در چرند?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در گراز وحشی?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در فلفل سبز?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more