logo
vertikala

E ویتامین در مواد غذایی
که سبزیجات و سبزیجات محصولات از ویتامین E؟

ویتامین A | ویتامین B1 | ویتامین B2 | ویتامین B6 | ویتامین C | ویتامین E


E ویتامین در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات از ویتامین E؟


1. سویا دانه خشک کل شامل 8.50 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

2. لوبیا سبز خام شامل 4.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

3. جعفری (خام) شامل 4.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

4. کرفس (خام) شامل 2.60 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

5. کلم بروکلی (خام) شامل 2.50 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

6. لوبیا سبز (پخته, کنسرو شده) شامل 2.50 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

7. کشت قارچ, تازه شامل 0.83 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

8. کلم بروکلی (پخته شده) شامل 0.80 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

9. کلم (خام) شامل 0.70 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

10. Boletus شامل 0.63 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

11. عدس (خشک) شامل 0.60 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

12. هویج (پخته شده) شامل 0.45 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

13. نخود فرنگی (پخته, کنسرو شده) شامل 0.40 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

14. Tomatoe (خام) شامل 0.27 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

15. پیاز (خشک) شامل 0.26 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

16. چغندر (آب پز) شامل 0.20 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

17. پیاز (خام) شامل 0.20 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

18. قارچ chanterelle زرد شامل 0.06 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

19. میوه و سبزی گیاهان (خام) شامل 0.06 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

20. پیاز (خام) شامل 0.02 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

21. سیر (لامپ) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

22. جلبک دریایی (خشک) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

23. کنگر فرنگی (بخش خوراکی) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

24. بادمجان (خام) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

25. مانگولد شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

26. چغندر (خام) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

27. هویج (خام) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

28. هویج (پخته شده, کنسرو شده) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

29. کرفس (پخته, کنسرو شده) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

30. کشت قارچ (کنسرو) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G>> E ویتامین در غذاها کدام مواد غذایی دارای ویتامین E ترین؟
>> E ویتامین در غذاها کدام مواد غذایی است که حداقل ویتامین E؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> E ویتامین در مواد غذایی که غلات و محصولات غلات از ویتامین E؟
>> ویتامین E در مواد غذایی کدام یک از غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین E؟

گوشت
>> E ویتامین در مواد غذایی گوشت از ویتامین E است؟
>> E ویتامین در مواد غذایی گوشت کم ویتامین E؟

مغازه اغذیه فروشی
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها کدام یک از محصولات گوشت کم ویتامین E؟

گوشت گوزن و آهو
>> E ویتامین در مواد غذایی از که گوشت گوزن و آهو از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها از که گوشت گوزن و آهو است که حداقل ویتامین E؟

مرغ
>> E ویتامین در غذاها کدام مرغ دارای ویتامین E ترین؟
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین E؟

مرغان
>> E ویتامین در مواد غذایی که پرندگان از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها که پرندگان به حداقل E ویتامین؟

ماهی های دریایی
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی دریایی از ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی دریایی حداقل E ویتامین؟

ماهی های آب شیرین
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین ترین ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین حداقل ویتامین E؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره از ویتامین E است؟
>> ویتامین E موجود در غذا کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل E ویتامین؟

شیر
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام شیر از ویتامین E است؟
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام شیر است که حداقل ویتامین E؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> ویتامین E در غذاها کدام تخمیر شیر, خامه و غیره از ویتامین E است؟
>> ویتامین E در غذاها کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که حداقل ویتامین E؟

تخمیر پنیر
>> ویتامین E در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر از ویتامین E است؟
>> ویتامین E در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر کم ویتامین E؟

تخم مرغ
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام تخم مرغ از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها که تخم مرغ کم ویتامین E؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> E ویتامین در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات از ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم ویتامین E؟

میوه ها و محصولات میوه
>> E ویتامین در مواد غذایی میوه و محصولات میوه از ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی میوه و محصولات میوه کم ویتامین E؟

مواد چرب
>> E ویتامین در مواد غذایی که چربی و مواد چرب از ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی که چربی و مواد چرب, کم ویتامین E؟

قندها و مشتقات قند
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها کدام قندها و مشتقات شکر حداقل E ویتامین؟


همچنین نگاه کنید به:

غذاهای غنی از سدیم که آمادگی - سبزیجات خام را بیشتر سدیم؟
ویتامین A در مواد غذایی کدام آمادگی - سبزیجات خام را بیشتر ویتامین؟
ویتامین B6 در مواد غذایی کدام آمادگی - سبزیجات خام را دست کم ویتامین B6؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی آماده - فرآوری سبزیجات دارای بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی است؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی آماده - فرآوری سبزیجات دارای بسیاری از مواد معدنی؟
مواد غذایی برای افزایش وزن که آمادگی - سبزیجات خام را بیشتر چربی؟
ویتامین B1 در مواد غذایی که آمادگی - سبزیجات خام را کم ویتامین B1؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی چه سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی است؟
غذاهای غنی از پروتئین که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین پروتئین؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات ها آمادگی - سبزیجات خام را بیشتر کربوهیدرات؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


انجیر (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نوعی مرغابی وحشی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پخت (نان) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اردک گوشت بدون چربی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ریواس (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
درخت زبان گنجشک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مربا تمشک می تواند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خام دودی ژامبون ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خمیر خام ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مرغ سفیده تخم مرغ 100 گرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لوبیا (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پنیر هلندی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شکلات شیری ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارماهی (دودی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
هلو (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
دانه آفتابگردان ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نارنجی (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرچنگ (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کبک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در انجیر (خشک)?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در نوعی مرغابی وحشی?
کلسیم موجود در مواد غذایی است. چه مقدار کلسیم وجود دارد در پخت (نان)?
منیزیوم در غذاها. چه مقدار منیزیم وجود دارد در اردک گوشت بدون چربی?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در ریواس (تازه)?
فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در درخت زبان گنجشک?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more