logo
vertikala

E ویتامین در مواد غذایی
که سبزیجات و سبزیجات محصولات از ویتامین E؟

ویتامین A | ویتامین B1 | ویتامین B2 | ویتامین B6 | ویتامین C | ویتامین E


E ویتامین در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات از ویتامین E؟


1. سویا دانه خشک کل شامل 8.50 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

2. لوبیا سبز خام شامل 4.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

3. جعفری (خام) شامل 4.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

4. کرفس (خام) شامل 2.60 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

5. کلم بروکلی (خام) شامل 2.50 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

6. لوبیا سبز (پخته, کنسرو شده) شامل 2.50 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

7. کشت قارچ, تازه شامل 0.83 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

8. کلم بروکلی (پخته شده) شامل 0.80 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

9. کلم (خام) شامل 0.70 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

10. Boletus شامل 0.63 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

11. عدس (خشک) شامل 0.60 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

12. هویج (پخته شده) شامل 0.45 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

13. نخود فرنگی (پخته, کنسرو شده) شامل 0.40 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

14. Tomatoe (خام) شامل 0.27 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

15. پیاز (خشک) شامل 0.26 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

16. چغندر (آب پز) شامل 0.20 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

17. پیاز (خام) شامل 0.20 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

18. قارچ chanterelle زرد شامل 0.06 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

19. میوه و سبزی گیاهان (خام) شامل 0.06 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

20. پیاز (خام) شامل 0.02 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

21. سیر (لامپ) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

22. جلبک دریایی (خشک) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

23. کنگر فرنگی (بخش خوراکی) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

24. بادمجان (خام) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

25. مانگولد شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

26. چغندر (خام) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

27. هویج (خام) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

28. هویج (پخته شده, کنسرو شده) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

29. کرفس (پخته, کنسرو شده) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G

30. کشت قارچ (کنسرو) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول غذا 100G>> E ویتامین در غذاها کدام مواد غذایی دارای ویتامین E ترین؟
>> E ویتامین در غذاها کدام مواد غذایی است که حداقل ویتامین E؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> E ویتامین در مواد غذایی که غلات و محصولات غلات از ویتامین E؟
>> ویتامین E در مواد غذایی کدام یک از غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین E؟

گوشت
>> E ویتامین در مواد غذایی گوشت از ویتامین E است؟
>> E ویتامین در مواد غذایی گوشت کم ویتامین E؟

مغازه اغذیه فروشی
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها کدام یک از محصولات گوشت کم ویتامین E؟

گوشت گوزن و آهو
>> E ویتامین در مواد غذایی از که گوشت گوزن و آهو از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها از که گوشت گوزن و آهو است که حداقل ویتامین E؟

مرغ
>> E ویتامین در غذاها کدام مرغ دارای ویتامین E ترین؟
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین E؟

مرغان
>> E ویتامین در مواد غذایی که پرندگان از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها که پرندگان به حداقل E ویتامین؟

ماهی های دریایی
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی دریایی از ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی دریایی حداقل E ویتامین؟

ماهی های آب شیرین
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین ترین ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین حداقل ویتامین E؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره از ویتامین E است؟
>> ویتامین E موجود در غذا کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل E ویتامین؟

شیر
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام شیر از ویتامین E است؟
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام شیر است که حداقل ویتامین E؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> ویتامین E در غذاها کدام تخمیر شیر, خامه و غیره از ویتامین E است؟
>> ویتامین E در غذاها کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که حداقل ویتامین E؟

تخمیر پنیر
>> ویتامین E در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر از ویتامین E است؟
>> ویتامین E در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر کم ویتامین E؟

تخم مرغ
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام تخم مرغ از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها که تخم مرغ کم ویتامین E؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> E ویتامین در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات از ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم ویتامین E؟

میوه ها و محصولات میوه
>> E ویتامین در مواد غذایی میوه و محصولات میوه از ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی میوه و محصولات میوه کم ویتامین E؟

مواد چرب
>> E ویتامین در مواد غذایی که چربی و مواد چرب از ویتامین E؟
>> E ویتامین در مواد غذایی که چربی و مواد چرب, کم ویتامین E؟

قندها و مشتقات قند
>> E ویتامین در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر از ویتامین E؟
>> E ویتامین در غذاها کدام قندها و مشتقات شکر حداقل E ویتامین؟


همچنین نگاه کنید به:

مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین کالری؟
غذاهای غنی از پتاسیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین پتاسیم؟
E ویتامین در مواد غذایی آماده شده - سبزیجات فرآوری شده حداقل E ویتامین؟
ویتامین B1 در مواد غذایی آماده - پردازش از سبزیجات کم ویتامین B1؟
ویتامین C در غذاها که آمادگی - سبزیجات خام را بیشتر ویتامین C؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات ها آمادگی - سبزیجات خام را بیشتر کربوهیدرات؟
رژیم غذایی بدون کربوهیدرات آماده شده که - پردازش از سبزیجات کم کربوهیدرات؟
رژیم غذایی بدون منیزیم که آماده شده - سبزیجات فرآوری شده حداقل منیزیم؟
غذاهای غنی از سدیم که آماده شده - سبزیجات فرآوری شده بیشترین سدیم؟
غذاهای غنی از منیزیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین منیزیم؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


لعاب دانه برنج, پخته شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شکر تصفیه شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی خال مخالی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بادام زمینی (بو داده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سوسیس جگر پخته ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
هویج (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بیکن پخته شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمپوت زردآلو, کنسرو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ساردین (کل کنسرو شده در آب) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انگور (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
با چیز نوک تیز سوراخ کردن ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کنسرو ماهی آزاد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اهوی کوهی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نخود فرنگی (پخته, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پخت (نان) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کلم بروکلی (پخته شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی ساردین ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گلابی, کنسرو در شربت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرما, خشک شده در شکر ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Horsemeat ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین B6 در مواد غذایی است. چقدر ویتامین B6 یا پیریدوکسین در لعاب دانه برنج, پخته شده?
مواد غذایی سالم - کالری انرژی را تامین می کند چه مقدار کالری است که وجود دارد در شکر تصفیه شده?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در ماهی خال مخالی?
یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در بادام زمینی (بو داده)?
ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در سوسیس جگر پخته?
سدیم در مواد غذایی است. چقدر سدیم وجود دارد در هویج (خام)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more