logo
vertikala

مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری
کدام آمادگی - مواد غذایی خام دارای کمترین کالری؟


مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام آمادگی - مواد غذایی خام دارای کمترین کالری؟


1. فلفل قرمز شامل 0.00 کالری غذا 100G

2. اسفناج (خام) شامل 13.00 کالری غذا 100G

3. عدس (خشک) شامل 18.00 کالری غذا 100G

4. کرفس (خام) شامل 21.00 کالری غذا 100G

5. ذرت (خام) شامل 21.00 کالری غذا 100G

6. تربچه (خام) شامل 21.00 کالری غذا 100G

7. بادمجان (خام) شامل 22.00 کالری غذا 100G

8. کشت قارچ (کنسرو) شامل 22.00 کالری غذا 100G

9. قارچ chanterelle زرد شامل 22.00 کالری غذا 100G

10. Tomatoe (خام) شامل 22.00 کالری غذا 100G

11. کاهو شامل 23.00 کالری غذا 100G

12. لوبیا سفید شامل 25.00 کالری غذا 100G

13. سیب زمینی شیرین (خام) شامل 25.00 کالری غذا 100G

14. شلغم, ریشه (خام) شامل 26.00 کالری غذا 100G

15. مانگولد شامل 27.00 کالری غذا 100G

16. کلم (خام) شامل 27.00 کالری غذا 100G

17. کشت قارچ, تازه شامل 29.00 کالری غذا 100G

18. ریواس (تازه) شامل 29.00 کالری غذا 100G

19. گل کلم (خام) شامل 30.00 کالری غذا 100G

20. خیار شامل 31.00 کالری غذا 100G

21. انار, انار شیرین (تازه) شامل 32.00 کالری غذا 100G

22. چغندر (خام) شامل 33.00 کالری غذا 100G

23. پیاز (خام) شامل 33.00 کالری غذا 100G

24. کدو تنبل شامل 33.00 کالری غذا 100G

25. پیاز (خام) شامل 33.00 کالری غذا 100G

26. انگور فرنگی (تازه) شامل 33.00 کالری غذا 100G

27. کنگر فرنگی (بخش خوراکی) شامل 34.00 کالری غذا 100G

28. شیر گاو, شیر خامه گرفته شامل 35.00 کالری غذا 100G

29. سبزی شامل 35.00 کالری غذا 100G

30. زغال اخته (تازه) شامل 35.00 کالری غذا 100G>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام غذاها دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام مواد غذایی کم کالری؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری غلات و حبوبات و محصولات دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری غلات و حبوبات و محصولات کم کالری است؟

گوشت
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام گوشت دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام گوشت دارای کمترین کالری؟

مغازه اغذیه فروشی
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام محصولات گوشت دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام محصولات گوشت کم کالری؟

گوشت گوزن و آهو
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری که گوشت گوزن و آهو است که بیشتر کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری که گوشت گوزن و آهو است که حداقل کالری؟

مرغ
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام مرغ است که بیشتر کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام مرغ دارای کمترین کالری؟

مرغان
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام پرندگان دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام پرندگان دارای حداقل کالری؟

ماهی های دریایی
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری که با ماهی های دریایی بیشتر کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری که با ماهی های دریایی, دارای حداقل کالری؟

ماهی های آب شیرین
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری که با ماهی های آب شیرین بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری که ماهی های آب شیرین دارای حداقل کالری؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام صدف, خرچنگ و ... دارای حداقل کالری؟

شیر
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام شیر است که بیشتر کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام شیر است که حداقل کالری؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای کمترین کالری؟

تخمیر پنیر
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام تخمیر پنیر دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام تخمیر پنیر کم کالری؟

تخم مرغ
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام تخم مرغ دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام تخم مرغ دارای حداقل کالری؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل کالری؟

میوه ها و محصولات میوه
>>
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری که میوه ها و محصولات میوه کم کالری است؟

مواد چرب
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام چربی و مواد چرب دارای بیشترین کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام چربی و مواد چرب, کم کالری؟

قندها و مشتقات قند
>> مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام قندها و مشتقات قند کالری؟
>> مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام قندها و مشتقات شکر کم کالری؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی که آمادگی - مواد غذایی خام بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی است؟
E ویتامین در غذاها آماده - غذاهای فرآوری شده است که حداقل ویتامین E چیست؟
رژیم غذایی بدون پتاسیم که آمادگی - مواد غذایی خام, دست کم پتاسیم؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام مواد غذایی دارای بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی است؟
ویتامین ها در مواد غذایی کدام مواد غذایی است که بیشتر ویتامین؟
ویتامین B6 در مواد غذایی آماده - غذاهای فرآوری شده دارای بسیاری از ویتامین B6؟
مواد معدنی در غذاها کدام مواد غذایی دارای حداقل مواد معدنی؟
غذاهای غنی از سدیم کدام مواد غذایی است که اکثر سدیم چیست؟
E ویتامین در غذاها آماده - غذاهای فرآوری شده از ویتامین E است؟
ویتامین B2 در غذاها کدام مواد غذایی دارای ویتامین B2 ترین؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


برنج دانه (پوست کنده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
روغن نباتی (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
رنگ زرد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرما (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارگارین (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مرغ پودر تخم مرغ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
برگ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
تمشک (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کنگر فرنگی (بخش خوراکی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کاهو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خام دودی ژامبون ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گل کلم (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اسفناج (پخته شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
برشتوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پیاز (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بوقلمون ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرچنگ در یک می تواند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لغو احکام صادره ی بز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
چربی حیوانی (به طور متوسط ​​مقدار چربی از گوشت گاو, گوسفند و خوک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جگر مرغ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در برنج دانه (پوست کنده)?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در روغن نباتی (به طور متوسط)?
یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در رنگ زرد?
مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در خرما (تازه)?
منیزیوم در غذاها. چه مقدار منیزیم وجود دارد در مارگارین (به طور متوسط)?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در مرغ پودر تخم مرغ?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more