logo
vertikala

غذاهای غنی از پروتئین
کدام گوشت است که اغلب پروتئین؟


غذاهای غنی از پروتئین کدام گوشت است که اغلب پروتئین؟


1. گوشت گاو در می تواند شامل 25.20 پروتئین G غذا 100G

2. بیکن پخته شده شامل 23.50 پروتئین G غذا 100G

3. Horsemeat شامل 21.40 پروتئین G غذا 100G

4. گوشت خرگوش داخلی شامل 20.40 پروتئین G غذا 100G

5. کبد گوشت خوک شامل 19.80 پروتئین G غذا 100G

6. گوشت گوساله polumasno شامل 19.60 پروتئین G غذا 100G

7. لغو احکام صادره ی گوشت گوساله شامل 19.30 پروتئین G غذا 100G

8. ساقه گوشت گوساله شامل 19.10 پروتئین G غذا 100G

9. گوشت گاو (چربی نیمه) شامل 18.20 پروتئین G غذا 100G

10. کمر گوسفند شامل 18.00 پروتئین G غذا 100G

11. گوشت گوسفند (نیمه چربی) شامل 17.00 پروتئین G غذا 100G

12. خام دودی ژامبون شامل 17.00 پروتئین G غذا 100G

13. شانه گوسفند شامل 16.00 پروتئین G غذا 100G

14. بره شامل 16.00 پروتئین G غذا 100G

15. چربی گوشت خوک (نیمه) شامل 16.00 پروتئین G غذا 100G

16. کباب گوشت خوک شامل 16.00 پروتئین G غذا 100G

17. لغو احکام صادره ی گوشت خوک شامل 15.10 پروتئین G غذا 100G

18. لغو احکام صادره ی گوشت بره شامل 15.00 پروتئین G غذا 100G

19. کمر از گوشت خوک شامل 15.00 پروتئین G غذا 100G

20. لغو احکام صادره ی بز شامل 14.60 پروتئین G غذا 100G

21. Aitchbone گوشت گاو شامل 11.00 پروتئین G غذا 100G

22. بیکن (نیمه چربی) شامل 9.10 پروتئین G غذا 100G

23. گوسفند چربی شامل 5.00 پروتئین G غذا 100G

24. پیه نهنگ وغیره که برای شمع سازی بکار میرود گوشت گاو شامل 1.50 پروتئین G غذا 100G

25. درز شامل 0.00 پروتئین G غذا 100G>> غذاهای غنی از پروتئین کدام غذاها ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام مواد غذایی کم پروتئین؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> مواد غذایی پروتئین بالا که غلات و محصولات غلات, پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین غلات و حبوبات و محصولات حداقل پروتئین؟

گوشت
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام گوشت است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام گوشت دارای حداقل پروتئین؟

مغازه اغذیه فروشی
>> غذاهای غنی از پروتئین محصولات گوشت ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام یک از محصولات گوشت حداقل پروتئین؟

گوشت گوزن و آهو
>> غذاهای غنی از پروتئین که گوشت گوزن و آهو است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که گوشت گوزن و آهو پروتئین حداقل؟

مرغ
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام مرغ است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام مرغ است حداقل پروتئین؟

مرغان
>> غذاهای غنی از پروتئین که پرندگان ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که پرندگان به حداقل پروتئین؟

ماهی های دریایی
>> غذاهای غنی از پروتئین ماهی های دریایی ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام ماهی دریایی حداقل پروتئین؟

ماهی های آب شیرین
>> غذاهای غنی از پروتئین که با ماهی های آب شیرین ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام ماهی آب شیرین حداقل پروتئین؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام صدف, خرچنگ و غیره ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین صدف, خرچنگ و غیره حداقل پروتئین؟

شیر
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام شیر است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام شیر است که حداقل پروتئین؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام تخمیر شیر, خامه و غیره ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای حداقل پروتئین؟

تخمیر پنیر
>> غذاهای غنی از پروتئین که تخمیر پنیر ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام تخمیر پنیر کم پروتئین؟

تخم مرغ
>> غذاهای غنی از پروتئین که تخم مرغ دارای بیشترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که تخم مرغ دارای حداقل پروتئین؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> غذاهای غنی از پروتئین که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل پروتئین؟

میوه ها و محصولات میوه
>> غذاهای غنی از پروتئین که میوه ها و محصولات میوه پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که میوه ها و محصولات میوه حداقل پروتئین؟

مواد چرب
>> غذاهای غنی از پروتئین چربی و مواد چرب ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که چربی و مواد چرب حداقل پروتئین؟

قندها و مشتقات قند
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام قندها و مشتقات قند بیشتر پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام قندها و مشتقات شکر حداقل پروتئین؟


همچنین نگاه کنید به:

رژیم غذایی بدون آهن که آمادگی - گوشت خام دارای کمترین آهن؟
غذاهای غنی از پروتئین کدام گوشت است که اغلب پروتئین؟
غذاهای غنی از منیزیم کدام آماده - گوشت فرآوری شده است که بسیاری از منیزیم است؟
رژیم غذایی بدون فسفر کدام گوشت حداقل فسفر را دارد؟
مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری آماده شده که - گوشت فرآوری شده بیشترین کالری؟
رژیم غذایی بدون سدیم کدام گوشت کم سدیم است؟
مواد غذایی برای افزایش وزن که آمادگی - گوشت خام ترین چربی است؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی آماده - گوشت فرآوری شده دارای حداقل مواد معدنی؟
B6 ویتامین در مواد غذایی آماده شده که - گوشت فرآوری شده دارای کمترین ویتامین B6؟
ویتامین ها در مواد غذایی که آمادگی - گوشت خام است که بیشتر ویتامین؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


لغو احکام صادره ی بز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شکلات مخلوط ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گلابی, کنسرو در شربت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کرفس (پخته, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جلبک دریایی (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ساقه گوشت گوساله ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اردک داخلی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Dace ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارماهی (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سبزی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کبد غاز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی قزل آلا (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
چغندر (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ریواس مارمالاد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بادمجان (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شاه ماهی (خوابانده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ملاس ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرگوش زمینه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لوبیا سبز (پخته, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انار, انار شیرین (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در لغو احکام صادره ی بز?
مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در شکلات مخلوط?
یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در گلابی, کنسرو در شربت?
ویتامین B6 در مواد غذایی است. چقدر ویتامین B6 یا پیریدوکسین در کرفس (پخته, کنسرو شده)?
مواد غذایی سالم - کالری انرژی را تامین می کند چه مقدار کالری است که وجود دارد در جلبک دریایی (خشک)?
چربی در غذا. چه مقدار چربی وجود دارد در ساقه گوشت گوساله?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more