logo
vertikala

غذاهای غنی از پروتئین
کدام گوشت است که اغلب پروتئین؟


غذاهای غنی از پروتئین کدام گوشت است که اغلب پروتئین؟


1. گوشت گاو در می تواند شامل 25.20 پروتئین G غذا 100G

2. بیکن پخته شده شامل 23.50 پروتئین G غذا 100G

3. Horsemeat شامل 21.40 پروتئین G غذا 100G

4. گوشت خرگوش داخلی شامل 20.40 پروتئین G غذا 100G

5. کبد گوشت خوک شامل 19.80 پروتئین G غذا 100G

6. گوشت گوساله polumasno شامل 19.60 پروتئین G غذا 100G

7. لغو احکام صادره ی گوشت گوساله شامل 19.30 پروتئین G غذا 100G

8. ساقه گوشت گوساله شامل 19.10 پروتئین G غذا 100G

9. گوشت گاو (چربی نیمه) شامل 18.20 پروتئین G غذا 100G

10. کمر گوسفند شامل 18.00 پروتئین G غذا 100G

11. گوشت گوسفند (نیمه چربی) شامل 17.00 پروتئین G غذا 100G

12. خام دودی ژامبون شامل 17.00 پروتئین G غذا 100G

13. شانه گوسفند شامل 16.00 پروتئین G غذا 100G

14. بره شامل 16.00 پروتئین G غذا 100G

15. چربی گوشت خوک (نیمه) شامل 16.00 پروتئین G غذا 100G

16. کباب گوشت خوک شامل 16.00 پروتئین G غذا 100G

17. لغو احکام صادره ی گوشت خوک شامل 15.10 پروتئین G غذا 100G

18. لغو احکام صادره ی گوشت بره شامل 15.00 پروتئین G غذا 100G

19. کمر از گوشت خوک شامل 15.00 پروتئین G غذا 100G

20. لغو احکام صادره ی بز شامل 14.60 پروتئین G غذا 100G

21. Aitchbone گوشت گاو شامل 11.00 پروتئین G غذا 100G

22. بیکن (نیمه چربی) شامل 9.10 پروتئین G غذا 100G

23. گوسفند چربی شامل 5.00 پروتئین G غذا 100G

24. پیه نهنگ وغیره که برای شمع سازی بکار میرود گوشت گاو شامل 1.50 پروتئین G غذا 100G

25. درز شامل 0.00 پروتئین G غذا 100G>> غذاهای غنی از پروتئین کدام غذاها ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام مواد غذایی کم پروتئین؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> مواد غذایی پروتئین بالا که غلات و محصولات غلات, پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین غلات و حبوبات و محصولات حداقل پروتئین؟

گوشت
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام گوشت است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام گوشت دارای حداقل پروتئین؟

مغازه اغذیه فروشی
>> غذاهای غنی از پروتئین محصولات گوشت ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام یک از محصولات گوشت حداقل پروتئین؟

گوشت گوزن و آهو
>> غذاهای غنی از پروتئین که گوشت گوزن و آهو است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که گوشت گوزن و آهو پروتئین حداقل؟

مرغ
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام مرغ است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام مرغ است حداقل پروتئین؟

مرغان
>> غذاهای غنی از پروتئین که پرندگان ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که پرندگان به حداقل پروتئین؟

ماهی های دریایی
>> غذاهای غنی از پروتئین ماهی های دریایی ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام ماهی دریایی حداقل پروتئین؟

ماهی های آب شیرین
>> غذاهای غنی از پروتئین که با ماهی های آب شیرین ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام ماهی آب شیرین حداقل پروتئین؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام صدف, خرچنگ و غیره ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین صدف, خرچنگ و غیره حداقل پروتئین؟

شیر
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام شیر است که اغلب پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام شیر است که حداقل پروتئین؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام تخمیر شیر, خامه و غیره ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای حداقل پروتئین؟

تخمیر پنیر
>> غذاهای غنی از پروتئین که تخمیر پنیر ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام تخمیر پنیر کم پروتئین؟

تخم مرغ
>> غذاهای غنی از پروتئین که تخم مرغ دارای بیشترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که تخم مرغ دارای حداقل پروتئین؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> غذاهای غنی از پروتئین که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل پروتئین؟

میوه ها و محصولات میوه
>> غذاهای غنی از پروتئین که میوه ها و محصولات میوه پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که میوه ها و محصولات میوه حداقل پروتئین؟

مواد چرب
>> غذاهای غنی از پروتئین چربی و مواد چرب ترین پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین که چربی و مواد چرب حداقل پروتئین؟

قندها و مشتقات قند
>> غذاهای غنی از پروتئین کدام قندها و مشتقات قند بیشتر پروتئین؟
>> رژیم غذایی بدون پروتئین کدام قندها و مشتقات شکر حداقل پروتئین؟


همچنین نگاه کنید به:

مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام آمادگی - گوشت خام دارای کمترین کالری؟
ویتامین C در غذاها کدام گوشت کم ویتامین C؟
رژیم غذایی بدون پروتئین آمادگی که - گوشت خام حداقل پروتئین؟
رژیم غذایی بدون فسفر کدام گوشت حداقل فسفر را دارد؟
ویتامین B2 در غذاها آمادگی که - گوشت خام دارای ویتامین B2 ترین؟
غذاهای غنی از پروتئین که آمادگی - گوشت خام ترین پروتئین؟
غذاهای غنی از کلسیم که آمادگی - گوشت خام به بیشترین مقدار کلسیم را دارد؟
ویتامین B6 در مواد غذایی آماده شده که - گوشت فرآوری شده دارای بسیاری از ویتامین B6 است؟
ویتامین C در غذاها که آمادگی - گوشت خام از ویتامین C است؟
رژیم غذایی بدون کربوهیدرات آمادگی که - گوشت خام است که دست کم کربوهیدرات؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


آرد برنج ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اردک داخلی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بلغور جو دوسر ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Boletus ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لوبیا سفید ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
هویج (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرچنگ (پخته شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گل کلم (پخته) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پودر شیر گاو, کل شیرین ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پنیر هلندی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کبد غاز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمر گوسفند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جعفری (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کرفس (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لغو احکام صادره ی گوشت گوساله ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انگور (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی خاویار ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لعاب دانه برنج, پخته شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر مادر ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در آرد برنج?
ویتامین B2 در غذاها. چه مقدار ویتامین B2 یا ریبوفلاوین است که وجود دارد در اردک داخلی?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در بلغور جو دوسر?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در boletus?
مواد غذایی - پروتئین - تغذیه. چقدر پروتئین وجود دارد در لوبیا سفید?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در هویج (خام)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more