logo
kriterij

پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در کل تخم مرغ 100 گرم?


کل تخم مرغ 100 گرم شامل 138.00 میلی گرم پتاسیم (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)

کل تخم مرغ 100 گرم شامل:

- 162.00 کالری (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)

- 0.60 گرم کربوهیدرات (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)

- 11.50 گرم چربی (کل تخم مرغ 100 گرم - مواد غذایی 100G)

- 12.80 پروتئین G (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)مواد معدنی

کل تخم مرغ 100 گرم شامل:

- 54.00 میلیگرم کلسیم (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)

- 2.70 میلی گرم آهن (کل تخم مرغ 100 گرم - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (کل تخم مرغ 100 گرم - مواد غذایی 100G)

- 208.00 میلی گرم فسفر (کل تخم مرغ 100 گرم - مواد غذایی 100G)

- 138.00 میلی گرم پتاسیم (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)

- 130.00 میلی گرم سدیم (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)

ویتامین ها

کل تخم مرغ 100 گرم شامل:

- 0.34 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)

- 0.12 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)

- 0.34 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)

- 0.26 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)

- 2.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (کل تخم مرغ 100 گرم - غذا 100G)>> غذاهای غنی از پتاسیم از که گوشت گوزن و آهو پتاسیم ترین؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم که گوشت گوزن و آهو است که دست کم پتاسیم؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم که چربی و مواد چرب دارای بیشترین پتاسیم؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم که چربی و مواد چرب از پتاسیم است؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم که پرندگان به حداقل پتاسیم؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم که میوه ها و محصولات میوه کم پتاسیم؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم که میوه ها و محصولات میوه پتاسیم ترین؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم که قند و شکر مشتقات پتاسیم ترین؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم پتاسیم؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین پتاسیم؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم که تخمیر پنیر پتاسیم بیشتر است؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم که تخمیر شیر, خامه و غیره بیشترین پتاسیم است؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم که تخم مرغ کم پتاسیم؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم که با ماهی های آب شیرین ترین پتاسیم؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم کدام یک از محصولات گوشت کم پتاسیم
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم کدام گوشت کم پتاسیم را دارد؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم کدام گوشت بیشترین پتاسیم؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم کدام پرندگان دارای بیشترین پتاسیم؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم کدام مواد غذایی کم پتاسیم است؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم کدام مرغ بیشترین پتاسیم؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم کدام مرغ است که دست کم پتاسیم؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم کدام ماهی دریایی حداقل پتاسیم؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم کدام ماهی آب شیرین حداقل پتاسیم؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم کدام قندها و مشتقات شکر حداقل پتاسیم؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم کدام غذا بیشترین پتاسیم؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین پتاسیم؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل پتاسیم؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم کدام شیر بیشتری دارد پتاسیم است؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم کدام شیر است که دست کم پتاسیم؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم کدام تخم مرغ دارای بیشترین پتاسیم؟
>> رژیم غذایی بدون POTASSIUM پنیر کدام تخمیر حداقل پتاسیم؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم و غیره شیر, خامه که تخمیر کم پتاسیم دارد؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم محصولات گوشت دارای بیشترین پتاسیم؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم ماهی های دریایی دارای بیشترین پتاسیم؟
>> رژیم غذایی بدون پتاسیم غلات و حبوبات و محصولات کم پتاسیم؟
>> غذاهای غنی از پتاسیم غلات و حبوبات و محصولات دارای بیشترین پتاسیم؟


همچنین نگاه کنید به:

مواد غذایی برای کاهش وزن کدام تخم مرغ poultra حداقل چربی را داشته باشند؟
غذاهای غنی از پتاسیم کدام تخم مرغ دارای بیشترین پتاسیم؟
E ویتامین در غذاها که تخم مرغ کم ویتامین E؟
رژیم غذایی بدون کلسیم کدام تخم مرغ کمترین کلسیم را دارند؟
مواد غذایی برای افزایش وزن - کالری کدام تخم مرغ دارای بیشترین کالری؟
مواد معدنی در غذاها کدام تخم مرغ poultra حداقل مواد معدنی؟
غذاهای غنی از پروتئین که تخم مرغ دارای بیشترین پروتئین؟
رژیم غذایی بدون آهن که تخم مرغ دارای حداقل آهن؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی تخم مرغ, بیشتر ویتامین ها و مواد معدنی
مواد معدنی در غذاها کدام تخم مرغ دارای مواد معدنی؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


کمپوت توت فرنگی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر مادر ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کنگر فرنگی (بخش خوراکی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گل کلم (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انجیر (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
دانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انار, انار شیرین (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شکلات مخلوط ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرچنگ (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
درخت زبان گنجشک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی خاویار ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جعفری (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کشت قارچ, تازه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمپوت زردآلو, کنسرو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پنیر بری ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
فندق (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
برشتوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
غاز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمپوت میوه های مختلف, کنسرو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خربزه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


مواد غذایی سالم - کالری انرژی را تامین می کند چه مقدار کالری است که وجود دارد در کمپوت توت فرنگی?
منیزیوم در غذاها. چه مقدار منیزیم وجود دارد در شیر مادر?
ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در کنگر فرنگی (بخش خوراکی)?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در گل کلم (خام)?
مواد غذایی سالم - کالری انرژی را تامین می کند چه مقدار کالری است که وجود دارد در انجیر (تازه)?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در دانه ذرت?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more