logo
kriterij

یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در قارچ chanterelle زرد?


قارچ chanterelle زرد شامل 0.00 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)

قارچ chanterelle زرد شامل:

- 22.00 کالری (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)

- 2.80 گرم کربوهیدرات (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)

- 0.50 گرم چربی (قارچ chanterelle زرد - مواد غذایی 100G)

- 1.50 پروتئین G (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)مواد معدنی

قارچ chanterelle زرد شامل:

- 8.00 میلیگرم کلسیم (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم آهن (قارچ chanterelle زرد - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (قارچ chanterelle زرد - مواد غذایی 100G)

- 44.00 میلی گرم فسفر (قارچ chanterelle زرد - مواد غذایی 100G)

- 507.00 میلی گرم پتاسیم (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)

- 3.00 میلی گرم سدیم (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)

ویتامین ها

قارچ chanterelle زرد شامل:

- 0.00 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)

- 0.02 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)

- 0.23 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)

- 0.00 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)

- 6.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)

- 0.06 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (قارچ chanterelle زرد - غذا 100G)>> ویتامین در مواد غذایی گوشت گوزن و آهو است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی گوشت گوزن و آهو از ویتامین است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که گوشت دارای کمترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که گوشت دارای بیشترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که چربی و مواد چرب ترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که پرندگان به حداقل ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که پرندگان از ویتامین؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که غلات و محصولات غلات, ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که تخم مرغ دارای ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت دارای بیشترین ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از سبزیجات و سبزیجات محصولات کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از تخم مرغ حداقل ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام چربی و مواد چرب حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین در مواد غذایی کدام مواد غذایی دارای کمترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام مواد غذایی دارای بیشترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام مرغ است که بسیاری از ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی های دریایی بیشتر ویتامین؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی دریایی که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین ترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات قند ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و ... ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام شیر است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام شیر است که بسیاری از ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر دارای بیشترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که این ویتامین بیشتر A؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین A در مواد غذایی آماده که - سبزیجات فرآوری شده بیشترین ویتامین A؟
رژیم غذایی بدون کلسیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات کمترین کلسیم را دارند؟
مواد غذایی برای افزایش وزن که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین چربی است؟
رژیم غذایی بدون پروتئین که آمادگی - سبزیجات خام را حداقل پروتئین؟
رژیم غذایی بدون کربوهیدرات آماده شده که - پردازش از سبزیجات کم کربوهیدرات؟
غذاهای غنی از منیزیم آماده - سبزیجات فرآوری شده بیشترین منیزیم؟
ویتامین C در غذاها که آماده شده - سبزیجات فرآوری شده حداقل ویتامین C است؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی آماده - پردازش از سبزیجات کم ویتامین ها و مواد معدنی است؟
ویتامین C در غذاها که آمادگی - سبزیجات خام را بیشتر ویتامین C؟
رژیم غذایی بدون فسفر که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل فسفر؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


کره ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اردک داخلی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
هویج (پخته شده, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انگور (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرما (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گل کلم (پخته) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوشت گوساله polumasno ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی خاویار ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سوسیس جگر پخته ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر تغلیظ شده گاو, شیرین نشده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گراز وحشی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جلبک دریایی (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
برگ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پیاز (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کبک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر مادر ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه جو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شاه ماهی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
چرند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی (تراشه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در کره?
کلسیم موجود در مواد غذایی است. چه مقدار کلسیم وجود دارد در اردک داخلی?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در هویج (پخته شده, کنسرو شده)?
چربی در غذا. چه مقدار چربی وجود دارد در انگور (تازه)?
مواد غذایی - پروتئین - تغذیه. چقدر پروتئین وجود دارد در خرما (تازه)?
فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در گل کلم (پخته)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more