logo
kriterij

یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در parmesan?


parmesan شامل 0.32 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (parmesan - غذا 100G)

Parmesan شامل:

- 392.00 کالری (parmesan - غذا 100G)

- 2.50 گرم کربوهیدرات (parmesan - غذا 100G)

- 25.50 گرم چربی (parmesan - مواد غذایی 100G)

- 38.00 پروتئین G (parmesan - غذا 100G)مواد معدنی

Parmesan شامل:

- 1265.00 میلیگرم کلسیم (parmesan - غذا 100G)

- 0.40 میلی گرم آهن (parmesan - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (parmesan - مواد غذایی 100G)

- 820.00 میلی گرم فسفر (parmesan - مواد غذایی 100G)

- 150.00 میلی گرم پتاسیم (parmesan - غذا 100G)

- 755.00 میلی گرم سدیم (parmesan - غذا 100G)

ویتامین ها

Parmesan شامل:

- 0.32 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (parmesan - غذا 100G)

- 0.20 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (parmesan - غذا 100G)

- 0.73 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (parmesan - غذا 100G)

- 0.00 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (parmesan - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (parmesan - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (parmesan - غذا 100G)>> ویتامین در مواد غذایی گوشت گوزن و آهو است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی گوشت گوزن و آهو از ویتامین است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که گوشت دارای کمترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که گوشت دارای بیشترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که چربی و مواد چرب ترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که پرندگان به حداقل ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که پرندگان از ویتامین؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که غلات و محصولات غلات, ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که سبزیجات و سبزیجات محصولات ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی که تخم مرغ دارای ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت دارای بیشترین ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از سبزیجات و سبزیجات محصولات کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام یک از تخم مرغ حداقل ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام چربی و مواد چرب حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین در مواد غذایی کدام مواد غذایی دارای کمترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام مواد غذایی دارای بیشترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام مرغ است که بسیاری از ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی های دریایی بیشتر ویتامین؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی دریایی که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین ترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات قند ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل ویتامین A؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و ... ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام شیر است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام شیر است که بسیاری از ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر کم ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر دارای بیشترین ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که حداقل ویتامین A است؟
>> ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که این ویتامین بیشتر A؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین ها در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر کم ویتامین؟
رژیم غذایی بدون سدیم کدام تخمیر پنیر کم سدیم را دارند؟
ویتامین ها و مواد معدنی در مواد غذایی که تخمیر پنیر دارای بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی است؟
رژیم غذایی بدون کلسیم کدام تخمیر پنیر کمترین کلسیم را دارند؟
ویتامین E در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر از ویتامین E است؟
مواد غذایی برای افزایش وزن کدام تخمیر پنیر ترین چربی است؟
غذاهای غنی از پروتئین که تخمیر پنیر ترین پروتئین؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که تخمیر پنیر ترین کربوهیدرات؟
رژیم غذایی بدون پروتئین کدام تخمیر پنیر کم پروتئین؟
ویتامین A در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر کم ویتامین A است؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


شاه ماهی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر گاو, دوغ, نپخته (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پیاز (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نوعی مرغابی وحشی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اسفناج (پخته شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
COD (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آلو (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Kephir ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پرتقال (آب تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی (تراشه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ساردین (کل کنسرو شده در آب) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آرد برنج ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب, شیرین کنسرو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شکلات مخلوط ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
روغن زیتون ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
زیتون سبز (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بیکن (نیمه چربی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی (سرخ شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمپوت توت فرنگی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Aitchbone گوشت گاو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در شاه ماهی?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در شیر گاو, دوغ, نپخته (تازه)?
چربی در غذا. چه مقدار چربی وجود دارد در پیاز (خام)?
پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در نوعی مرغابی وحشی?
سدیم در مواد غذایی است. چقدر سدیم وجود دارد در اسفناج (پخته شده)?
آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در COD (تازه)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more