logo
vertikala

مواد معدنی موجود در مواد غذایی
کدام ماهی دریایی اکثر مواد معدنی؟

کلسیم | اهن | منیزیم | فسفر | پتاسیم | سدیم


مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی دریایی اکثر مواد معدنی؟


1. ساردین (کل کنسرو شده در آب)

2. ساردین (تازه)

3. شاه ماهی (دودی)

4. شاه ماهی (خوابانده)

5. کنسرو ماهی تن

6. شاه ماهی (تازه)

7. شاه ماهی

8. Gilthead

9. ماهی خال مخالی

10. Hake

11. برگ

12. Devilfish

13. COD (تازه)

14. ماهی ساردین

15. ماهی تن (تازه)>> مواد معدنی در غذاها کدام غذاها دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام مواد غذایی دارای حداقل مواد معدنی؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی غلات و محصولات غلات, مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی غلات و حبوبات و محصولات دارای حداقل مواد معدنی؟

گوشت
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام گوشت دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام گوشت دارای حداقل مواد معدنی؟

مغازه اغذیه فروشی
>> مواد معدنی در غذاها کدام یک از محصولات گوشت دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام یک از محصولات گوشت دارای حداقل مواد معدنی؟

گوشت گوزن و آهو
>> مواد معدنی در غذاها که گوشت گوزن و آهو است که بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها که گوشت گوزن و آهو است که حداقل مواد معدنی؟

مرغ
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام مرغ است بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام مرغ دارای حداقل مواد معدنی؟

مرغان
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام پرندگان ترین مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام پرندگان دارای حداقل مواد معدنی؟

ماهی های دریایی
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی دریایی اکثر مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی دریایی دارای حداقل مواد معدنی؟

ماهی های آب شیرین
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین ترین مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین دارای حداقل مواد معدنی؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و ... دارای حداقل مواد معدنی؟

شیر
>> مواد معدنی در غذاها کدام شیر است که بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام شیر دارای حداقل مواد معدنی؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای حداقل مواد معدنی؟

تخمیر پنیر
>> مواد معدنی در غذاها کدام تخمیر پنیر دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام تخمیر پنیر دارای حداقل مواد معدنی؟

تخم مرغ
>> مواد معدنی در غذاها کدام تخم مرغ دارای مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام تخم مرغ poultra حداقل مواد معدنی؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> مواد معدنی در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل مواد معدنی؟

میوه ها و محصولات میوه
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل از مواد معدنی؟

مواد چرب
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام چربی و مواد چرب, مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی که چربی و مواد چرب دارای حداقل مواد معدنی؟

قندها و مشتقات قند
>> مواد معدنی در غذاها کدام قندها و مشتقات قند مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام قندها و مشتقات شکر حداقل مواد معدنی؟


همچنین نگاه کنید به:

مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری که با ماهی های دریایی, دارای حداقل کالری؟
غذاهای غنی از کلسیم آماده - ماهی های دریایی فرآوری شده بیشترین مقدار کلسیم؟
غذاهای غنی از پروتئین که آمادگی - ماهی های دریایی خام ترین پروتئین؟
ویتامین C در مواد غذایی کدام ماهی دریایی از ویتامین C است؟
رژیم غذایی بدون منیزیم کدام ماهی دریایی حداقل منیزیم؟
مواد غذایی برای افزایش وزن که با ماهی های دریایی ترین چربی است؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی دریایی اکثر مواد معدنی؟
رژیم غذایی بدون کربوهیدرات آماده - ماهی های دریایی فرآوری شده حداقل کربوهیدرات؟
E ویتامین در مواد غذایی آمادگی - ماهی های دریایی خام از ویتامین E است؟
رژیم غذایی بدون آهن آماده - ماهی های دریایی فرآوری شده حداقل آهن؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


جگر مرغ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پنیر بز (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لوبیا (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گریپ فروت (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کباب گوشت خوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گریپ فروت, خورشتی قطعه قطعه شده, کنسرو شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لاک پشت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ذرت (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرگوش زمینه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرچنگ (پخته شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کلم بروکلی (پخته شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Tomatoe (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بوقلمون ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
زغال اخته (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوشت گوساله polumasno ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پیاز (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Parmesan ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آرد گندم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Devilfish ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کبد گوشت خوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در جگر مرغ?
ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در پنیر بز (به طور متوسط)?
ویتامین B6 در مواد غذایی است. چقدر ویتامین B6 یا پیریدوکسین در لوبیا (خشک)?
ویتامین B2 در غذاها. چه مقدار ویتامین B2 یا ریبوفلاوین است که وجود دارد در گریپ فروت (تازه)?
پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در کباب گوشت خوک?
کلسیم موجود در مواد غذایی است. چه مقدار کلسیم وجود دارد در گریپ فروت, خورشتی قطعه قطعه شده, کنسرو شده?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more