logo
vertikala

مواد معدنی موجود در مواد غذایی
کدام ماهی دریایی اکثر مواد معدنی؟

کلسیم | اهن | منیزیم | فسفر | پتاسیم | سدیم


مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی دریایی اکثر مواد معدنی؟


1. ساردین (کل کنسرو شده در آب)

2. ساردین (تازه)

3. شاه ماهی (دودی)

4. شاه ماهی (خوابانده)

5. کنسرو ماهی تن

6. شاه ماهی (تازه)

7. شاه ماهی

8. Gilthead

9. ماهی خال مخالی

10. Hake

11. برگ

12. Devilfish

13. COD (تازه)

14. ماهی ساردین

15. ماهی تن (تازه)>> مواد معدنی در غذاها کدام غذاها دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام مواد غذایی دارای حداقل مواد معدنی؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی غلات و محصولات غلات, مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی غلات و حبوبات و محصولات دارای حداقل مواد معدنی؟

گوشت
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام گوشت دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام گوشت دارای حداقل مواد معدنی؟

مغازه اغذیه فروشی
>> مواد معدنی در غذاها کدام یک از محصولات گوشت دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام یک از محصولات گوشت دارای حداقل مواد معدنی؟

گوشت گوزن و آهو
>> مواد معدنی در غذاها که گوشت گوزن و آهو است که بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها که گوشت گوزن و آهو است که حداقل مواد معدنی؟

مرغ
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام مرغ است بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام مرغ دارای حداقل مواد معدنی؟

مرغان
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام پرندگان ترین مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام پرندگان دارای حداقل مواد معدنی؟

ماهی های دریایی
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی دریایی اکثر مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی دریایی دارای حداقل مواد معدنی؟

ماهی های آب شیرین
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین ترین مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین دارای حداقل مواد معدنی؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و ... دارای حداقل مواد معدنی؟

شیر
>> مواد معدنی در غذاها کدام شیر است که بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام شیر دارای حداقل مواد معدنی؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای حداقل مواد معدنی؟

تخمیر پنیر
>> مواد معدنی در غذاها کدام تخمیر پنیر دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام تخمیر پنیر دارای حداقل مواد معدنی؟

تخم مرغ
>> مواد معدنی در غذاها کدام تخم مرغ دارای مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام تخم مرغ poultra حداقل مواد معدنی؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> مواد معدنی در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل مواد معدنی؟

میوه ها و محصولات میوه
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل از مواد معدنی؟

مواد چرب
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام چربی و مواد چرب, مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی که چربی و مواد چرب دارای حداقل مواد معدنی؟

قندها و مشتقات قند
>> مواد معدنی در غذاها کدام قندها و مشتقات قند مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام قندها و مشتقات شکر حداقل مواد معدنی؟


همچنین نگاه کنید به:

مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی دریایی دارای حداقل مواد معدنی؟
E ویتامین در مواد غذایی آماده شده - ماهی های دریایی فرآوری از ویتامین E است؟
رژیم غذایی بدون سدیم کدام ماهی دریایی کم سدیم را دارند؟
رژیم غذایی بدون پروتئین کدام آماده - ماهی, پردازش دریایی حداقل پروتئین؟
رژیم غذایی بدون پتاسیم کدام ماهی دریایی حداقل پتاسیم؟
ویتامین B6 در مواد غذایی کدام ماهی دریایی از ویتامین B6؟
B2 ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی دریایی حداقل B2 ویتامین؟
E ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی دریایی حداقل E ویتامین؟
رژیم غذایی بدون کلسیم کدام ماهی دریایی کمترین کلسیم را دارند؟
ویتامین B2 در غذاها ماهی های دریایی ترین ویتامین B2 دارند؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


اردک گوشت بدون چربی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمر گوسفند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی شیرین (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جنگل خرگوش ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کیک با سیب ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لوبیا سبز خام ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پخت (نان) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی (پخته شده در فر) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی خال مخالی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوشت خرگوش داخلی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کل تخم مرغ 100 گرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
رنگ زرد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گلابی, کنسرو در شربت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Hake ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گل کلم (پخته) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
عصاره گریپ فروت را در قوطی های ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پنیر بز (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
برشتوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کنسرو ماهی تن ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لعاب دانه برنج, پخته شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


کلسیم موجود در مواد غذایی است. چه مقدار کلسیم وجود دارد در اردک گوشت بدون چربی?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در کمر گوسفند?
ویتامین B2 در غذاها. چه مقدار ویتامین B2 یا ریبوفلاوین است که وجود دارد در سیب زمینی شیرین (خام)?
پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در جنگل خرگوش?
یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در کیک با سیب?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در لوبیا سبز خام?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more