logo
vertikala

مواد معدنی موجود در مواد غذایی
کدام ماهی دریایی اکثر مواد معدنی؟

کلسیم | اهن | منیزیم | فسفر | پتاسیم | سدیم


مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی دریایی اکثر مواد معدنی؟


1. ساردین (کل کنسرو شده در آب)

2. ساردین (تازه)

3. شاه ماهی (دودی)

4. شاه ماهی (خوابانده)

5. کنسرو ماهی تن

6. شاه ماهی (تازه)

7. شاه ماهی

8. Gilthead

9. ماهی خال مخالی

10. Hake

11. برگ

12. Devilfish

13. COD (تازه)

14. ماهی ساردین

15. ماهی تن (تازه)>> مواد معدنی در غذاها کدام غذاها دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام مواد غذایی دارای حداقل مواد معدنی؟

غلات و حبوبات و محصولات
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی غلات و محصولات غلات, مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی غلات و حبوبات و محصولات دارای حداقل مواد معدنی؟

گوشت
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام گوشت دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام گوشت دارای حداقل مواد معدنی؟

مغازه اغذیه فروشی
>> مواد معدنی در غذاها کدام یک از محصولات گوشت دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام یک از محصولات گوشت دارای حداقل مواد معدنی؟

گوشت گوزن و آهو
>> مواد معدنی در غذاها که گوشت گوزن و آهو است که بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها که گوشت گوزن و آهو است که حداقل مواد معدنی؟

مرغ
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام مرغ است بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام مرغ دارای حداقل مواد معدنی؟

مرغان
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام پرندگان ترین مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام پرندگان دارای حداقل مواد معدنی؟

ماهی های دریایی
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی دریایی اکثر مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی دریایی دارای حداقل مواد معدنی؟

ماهی های آب شیرین
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین ترین مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام ماهی آب شیرین دارای حداقل مواد معدنی؟

صدف, خرچنگ, و غیره
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و ... دارای حداقل مواد معدنی؟

شیر
>> مواد معدنی در غذاها کدام شیر است که بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام شیر دارای حداقل مواد معدنی؟

تخمیر شیر, خامه, و غیره.
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای حداقل مواد معدنی؟

تخمیر پنیر
>> مواد معدنی در غذاها کدام تخمیر پنیر دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام تخمیر پنیر دارای حداقل مواد معدنی؟

تخم مرغ
>> مواد معدنی در غذاها کدام تخم مرغ دارای مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام تخم مرغ poultra حداقل مواد معدنی؟

سبزیجات و محصولات گیاهی
>> مواد معدنی در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل مواد معدنی؟

میوه ها و محصولات میوه
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه دارای بسیاری از مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل از مواد معدنی؟

مواد چرب
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی کدام چربی و مواد چرب, مواد معدنی؟
>> مواد معدنی موجود در مواد غذایی که چربی و مواد چرب دارای حداقل مواد معدنی؟

قندها و مشتقات قند
>> مواد معدنی در غذاها کدام قندها و مشتقات قند مواد معدنی؟
>> مواد معدنی در غذاها کدام قندها و مشتقات شکر حداقل مواد معدنی؟


همچنین نگاه کنید به:

B2 ویتامین در مواد غذایی که آمادگی - ماهی های دریایی خام حداقل B2 ویتامین؟
رژیم غذایی بدون سدیم که آمادگی - ماهی های دریایی خام کم سدیم را دارند؟
ویتامین ها در مواد غذایی کدام ماهی دریایی حداقل ویتامین؟
B2 ویتامین در مواد غذایی آماده - ماهی های دریایی فرآوری شده از ویتامین B2؟
مواد غذایی برای افزایش وزن که با ماهی های دریایی ترین چربی است؟
غذاهای غنی از فسفر آماده - ماهی های دریایی فرآوری شده اغلب فسفر؟
ویتامین B1 در مواد غذایی ماهی های دریایی بیشتر ویتامین B1؟
رژیم غذایی بدون پروتئین کدام آماده - ماهی, پردازش دریایی حداقل پروتئین؟
ویتامین B1 در مواد غذایی آماده - ماهی های دریایی فرآوری شده حداقل ویتامین B1؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی ماهی های دریایی بیشتر ویتامین ها و مواد معدنی است؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


جعفری (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سرخ شده سوسیس ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مرغ پودر تخم مرغ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارماهی (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Tomatoe (پخته, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ران مرغ قورباغه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
میل کرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
درخت زبان گنجشک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خربزه ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
چربی حیوانی (به طور متوسط ​​مقدار چربی از گوشت گاو, گوسفند و خوک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بلغور جو دوسر ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی تن (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Boletus ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لغو احکام صادره ی گوشت گوساله ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی (تراشه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
چغندر (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
رب گوجه فرنگی در قوطی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Cornflour ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمر از گوشت خوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در جعفری (خام)?
فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در سرخ شده سوسیس?
مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در مرغ پودر تخم مرغ?
یک ویتامین در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین A (رتینول یا کاروتن) وجود دارد در مارماهی (تازه)?
منیزیوم در غذاها. چه مقدار منیزیم وجود دارد در tomatoe (پخته, کنسرو شده)?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در ران مرغ قورباغه?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more