logo
kriterij

سدیم در مواد غذایی است. چقدر سدیم وجود دارد در بلغور جو دوسر برف ریزه?


بلغور جو دوسر برف ریزه شامل 2.00 میلی گرم سدیم (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)

بلغور جو دوسر برف ریزه شامل:

- 347.00 کالری (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)

- 64.40 گرم کربوهیدرات (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)

- 5.80 گرم چربی (بلغور جو دوسر برف ریزه - مواد غذایی 100G)

- 13.90 پروتئین G (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)مواد معدنی

بلغور جو دوسر برف ریزه شامل:

- 54.00 میلیگرم کلسیم (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)

- 4.30 میلی گرم آهن (بلغور جو دوسر برف ریزه - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (بلغور جو دوسر برف ریزه - مواد غذایی 100G)

- 404.00 میلی گرم فسفر (بلغور جو دوسر برف ریزه - مواد غذایی 100G)

- 340.00 میلی گرم پتاسیم (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)

- 2.00 میلی گرم سدیم (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)

ویتامین ها

بلغور جو دوسر برف ریزه شامل:

- 0.00 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)

- 0.40 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)

- 0.14 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)

- 0.58 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)

- 2.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (بلغور جو دوسر برف ریزه - غذا 100G)>> رژیم غذایی بدون سدیم که گوشت گوزن و آهو است که دست کم سدیم؟
>> غذاهای غنی از سدیم که گوشت گوزن و آهو است که اکثر سدیم؟
>> غذاهای غنی از سدیم که چربی و مواد چرب ترین سدیم؟
>> غذاهای غنی از سدیم که پرندگان ترین سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم که پرندگان به حداقل سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم که میوه ها و محصولات میوه کم سدیم را دارند؟
>> غذاهای غنی از سدیم که میوه ها و محصولات میوه سدیم؟
>> غذاهای غنی از سدیم که غلات و محصولات غلات, سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم سدیم را دارند؟
>> غذاهای غنی از سدیم که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین سدیم؟
>> غذاهای غنی از سدیم که تخمیر پنیر ترین سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم که تخم مرغ کم سدیم را دارند؟
>> که غذاهای غنی از سدیم که تخم مرغ دارای بیشترین سدیم؟
>> غذاهای غنی از سدیم که با ماهی های آب شیرین ترین سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام یک از محصولات گوشت کم سدیم را دارند؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام گوشت کم سدیم است؟
>> غذاهای غنی از سدیم کدام گوشت دارای بیشترین سدیم چیست؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام چربی و مواد چرب را دست کم سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام مواد غذایی کم سدیم چیست؟
>> غذاهای غنی از سدیم کدام مواد غذایی است که اکثر سدیم چیست؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام مرغ است که دست کم سدیم است؟
>> غذاهای غنی از سدیم کدام مرغ است که اکثر سدیم چیست؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام ماهی دریایی کم سدیم را دارند؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام ماهی آب شیرین کم سدیم را دارند؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام قندها و مشتقات قند کم سدیم را دارند؟
>> غذاهای غنی از سدیم کدام قندها و مشتقات شکر سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام صدف, خرچنگ و غیره کم سدیم را دارند؟
>> غذاهای غنی از سدیم کدام صدف, خرچنگ و غیره ترین سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام شیر است که دست کم سدیم چیست؟
>> غذاهای غنی از سدیم کدام شیر است که اکثر سدیم چیست؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام تخمیر پنیر کم سدیم را دارند؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم کدام تخمیر شیر, خامه و غیره کم سدیم چیست؟
>> غذاهای غنی از سدیم کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که اکثر سدیم چیست؟
>> غذاهای غنی از سدیم محصولات گوشت ترین سدیم؟
>> غذاهای غنی از سدیم ماهی های دریایی بیشتر سدیم؟
>> رژیم غذایی بدون سدیم غلات و حبوبات و محصولات کم سدیم را دارند؟


همچنین نگاه کنید به:

مواد غذایی برای کاهش وزن غلات و حبوبات و محصولات کم چربی؟
مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام آمادگی - غلات خام و حبوبات و محصولات کم کالری؟
ویتامین B6 در مواد غذایی که غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین B6؟
ویتامین ها در مواد غذایی غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین؟
غذاهای غنی از فسفر که آمادگی - غلات خام و حبوبات و محصولات بیشتر فسفر؟
ویتامین B2 در غذاها غلات و حبوبات و محصولات از ویتامین B2 است؟
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در مواد غذایی آماده - غلات و حبوبات و محصولات فرآوری شده حداقل ویتامین ها و مواد معدنی است؟
رژیم غذایی بدون پروتئین که آمادگی - غلات خام و حبوبات و محصولات حداقل پروتئین؟
رژیم غذایی بدون کلسیم که آمادگی - غلات خام و حبوبات و محصولات کمترین کلسیم را دارند؟
B2 ویتامین در مواد غذایی که آمادگی - غلات خام و حبوبات و محصولات حداقل از ویتامین B2؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


دانه آفتابگردان ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Cornflour ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر تغلیظ شده گاو, شیرین ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمر از گوشت خوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انگور فرنگی (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لوبیا سبز (پخته, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خمیر خام ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پنیر هلندی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
زغال اخته (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سرخ شده Debrecin سوسیس ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Boletus ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
فلفل سبز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
طبیعی زنبور عسل ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارگارین (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کنسرو ماهی آزاد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آرد جو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
تره فرنگی (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گریپ فروت (آب تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر گوسفند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی (تراشه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در دانه آفتابگردان?
پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در cornflour?
مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در شیر تغلیظ شده گاو, شیرین?
آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در کمر از گوشت خوک?
مواد غذایی سالم - کالری انرژی را تامین می کند چه مقدار کالری است که وجود دارد در انگور فرنگی (تازه)?
کلسیم موجود در مواد غذایی است. چه مقدار کلسیم وجود دارد در لوبیا سبز (پخته, کنسرو شده)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more