logo
kriterij

ویتامین B2 در غذاها. چه مقدار ویتامین B2 یا ریبوفلاوین است که وجود دارد در زیتون سیاه (تازه)?


زیتون سیاه (تازه) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

زیتون سیاه (تازه) شامل:

- 156.00 کالری (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 3.50 گرم کربوهیدرات (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 15.00 گرم چربی (زیتون سیاه (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 1.60 پروتئین G (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)مواد معدنی

زیتون سیاه (تازه) شامل:

- 85.00 میلیگرم کلسیم (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 1.60 میلی گرم آهن (زیتون سیاه (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (زیتون سیاه (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 18.00 میلی گرم فسفر (زیتون سیاه (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم پتاسیم (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم سدیم (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

ویتامین ها

زیتون سیاه (تازه) شامل:

- 0.09 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)>> B2 ویتامین در مواد غذایی که گوشت گوزن و آهو است که حداقل ویتامین B2؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که گوشت گوزن و آهو از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که چربی و مواد چرب دارند حداقل از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها که چربی و مواد چرب از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که پرندگان به حداقل B2 ویتامین؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که پرندگان از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها که میوه ها و محصولات میوه از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل B2 ویتامین؟
>> ویتامین B2 در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بسیاری از ویتامین های B2؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که تخم مرغ کم ویتامین B2؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که تخم مرغ بیشتر ویتامین B2؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت کم ویتامین B2؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام گوشت کم ویتامین B2؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام گوشت از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام مواد غذایی دارای ویتامین B2 ترین؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام مواد غذایی است که حداقل ویتامین B2؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام مرغ دارای ویتامین B2 ترین؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین B2؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی دریایی حداقل B2 ویتامین؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام ماهی آب شیرین کم ویتامین B2 دارند؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام ماهی آب شیرین ترین ویتامین B2 دارند؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر حداقل B2 ویتامین؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره کم ویتامین B2 دارند؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام صدف, خرچنگ و غیره از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام شیر است که حداقل ویتامین B2؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام شیر از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر کم ویتامین B2؟
>> ویتامین B2 در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر از ویتامین B2 دارند؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام تخمیر شیر, خامه و غیره حداقل B2 ویتامین؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام تخمیر شیر, خامه و غیره از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها محصولات گوشت از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها ماهی های دریایی ترین ویتامین B2 دارند؟
>> ویتامین B2 در غذاها غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین B2؟
>> ویتامین B2 در غذاها غلات و حبوبات و محصولات از ویتامین B2 است؟


همچنین نگاه کنید به:

ویتامین A در غذاهای که آمادگی - میوه های خام حداقل ویتامین A است؟
غذاهای غنی از فسفر که میوه ها و محصولات میوه فسفر؟
غذاهای غنی از سدیم آماده - میوه های فرآوری شده بیشترین سدیم؟
ویتامین A در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل ویتامین A است؟
رژیم غذایی بدون سدیم که آمادگی - میوه های خام کم سدیم را دارند؟
ویتامین B2 در غذاها که میوه ها و محصولات میوه از ویتامین B2 است؟
غذاهای غنی از فسفر آماده - میوه های فرآوری شده بیشترین فسفر؟
مواد غذایی برای کاهش وزن که میوه ها و محصولات میوه کم چربی؟
رژیم غذایی بدون کربوهیدرات آماده شده که - فرآوری میوه کم کربوهیدرات؟
رژیم غذایی بدون منیزیم کدام آمادگی - میوه های خام کم منیزیم؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


زیتون سبز (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
زغال اخته (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
هویج (پخته شده, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شکر تصفیه شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سوسیس جگر پخته ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بیکن پخته شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمپوت توت فرنگی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انار, انار شیرین (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گراز وحشی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی (پخته, پوست کنده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Kephir ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اپل (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
درخت (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آرد برنج ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
فلفل سبز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ساقه گوشت گوساله ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آلو (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شکلات مخلوط ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
عصاره گریپ فروت را در قوطی های ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
حلزون ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین B2 در غذاها. چه مقدار ویتامین B2 یا ریبوفلاوین است که وجود دارد در زیتون سبز (تازه)?
منیزیوم در غذاها. چه مقدار منیزیم وجود دارد در زغال اخته (تازه)?
فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در هویج (پخته شده, کنسرو شده)?
مواد غذایی - پروتئین - تغذیه. چقدر پروتئین وجود دارد در شکر تصفیه شده?
فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در سوسیس جگر پخته?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در بیکن پخته شده?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more