logo
kriterij

ویتامین B2 در غذاها. چه مقدار ویتامین B2 یا ریبوفلاوین است که وجود دارد در زیتون سیاه (تازه)?


زیتون سیاه (تازه) شامل 0.00 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

زیتون سیاه (تازه) شامل:

- 156.00 کالری (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 3.50 گرم کربوهیدرات (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 15.00 گرم چربی (زیتون سیاه (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 1.60 پروتئین G (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)مواد معدنی

زیتون سیاه (تازه) شامل:

- 85.00 میلیگرم کلسیم (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 1.60 میلی گرم آهن (زیتون سیاه (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (زیتون سیاه (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 18.00 میلی گرم فسفر (زیتون سیاه (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم پتاسیم (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم سدیم (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

ویتامین ها

زیتون سیاه (تازه) شامل:

- 0.09 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (زیتون سیاه (تازه) - غذا 100G)>> B2 ویتامین در مواد غذایی که گوشت گوزن و آهو است که حداقل ویتامین B2؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که گوشت گوزن و آهو از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که چربی و مواد چرب دارند حداقل از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها که چربی و مواد چرب از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که پرندگان به حداقل B2 ویتامین؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که پرندگان از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها که میوه ها و محصولات میوه از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل B2 ویتامین؟
>> ویتامین B2 در غذاها که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بسیاری از ویتامین های B2؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که تخم مرغ کم ویتامین B2؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی که تخم مرغ بیشتر ویتامین B2؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام یک از محصولات گوشت کم ویتامین B2؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام گوشت کم ویتامین B2؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام گوشت از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام مواد غذایی دارای ویتامین B2 ترین؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام مواد غذایی است که حداقل ویتامین B2؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام مرغ دارای ویتامین B2 ترین؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام مرغ است که حداقل ویتامین B2؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام ماهی دریایی حداقل B2 ویتامین؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام ماهی آب شیرین کم ویتامین B2 دارند؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام ماهی آب شیرین ترین ویتامین B2 دارند؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر حداقل B2 ویتامین؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام قندها و مشتقات شکر از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام صدف, خرچنگ و غیره کم ویتامین B2 دارند؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام صدف, خرچنگ و غیره از ویتامین B2 است؟
>> B2 ویتامین در مواد غذایی کدام شیر است که حداقل ویتامین B2؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام شیر از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر کم ویتامین B2؟
>> ویتامین B2 در مواد غذایی کدام تخمیر پنیر از ویتامین B2 دارند؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام تخمیر شیر, خامه و غیره حداقل B2 ویتامین؟
>> ویتامین B2 در غذاها کدام تخمیر شیر, خامه و غیره از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها محصولات گوشت از ویتامین B2 است؟
>> ویتامین B2 در غذاها ماهی های دریایی ترین ویتامین B2 دارند؟
>> ویتامین B2 در غذاها غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین B2؟
>> ویتامین B2 در غذاها غلات و حبوبات و محصولات از ویتامین B2 است؟


همچنین نگاه کنید به:

E ویتامین در مواد غذایی که آمادگی - میوه های خام کم ویتامین E؟
رژیم غذایی بدون سدیم کدام آماده - فرآوری میوه کم سدیم را دارند؟
مواد غذایی برای کاهش وزن که میوه ها و محصولات میوه کم چربی؟
ویتامین A در غذاهای که آمادگی - میوه های خام حداقل ویتامین A است؟
رژیم غذایی بدون فسفر که آمادگی - میوه های خام حداقل فسفر؟
غذاهای غنی از فسفر که آمادگی - میوه های خام بیشتر فسفر؟
غذاهای غنی از پتاسیم که آمادگی - میوه های خام دارای بیشترین پتاسیم؟
ویتامین ها در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه بسیاری از ویتامین ها است؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل از مواد معدنی؟
غذاهای غنی از کلسیم که میوه ها و محصولات میوه به بیشترین مقدار کلسیم؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


انگور (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی خاویار ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب, شیرین کنسرو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Horsemeat ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
قارچ chanterelle زرد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شلغم, ریشه (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بره ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لغو احکام صادره ی گوشت گوساله ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
دانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لوبیا سبز (پخته, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انجیر (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شاه ماهی (دودی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سرخ شده سوسیس ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
روغن زیتون ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نخود فرنگی (پخته, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شکلات مخلوط ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماست ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
توت فرنگی (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لغو احکام صادره ی گوشت بره ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Devilfish ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین B6 در مواد غذایی است. چقدر ویتامین B6 یا پیریدوکسین در انگور (خشک)?
پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در ماهی خاویار?
مواد غذایی سالم - کالری انرژی را تامین می کند چه مقدار کالری است که وجود دارد در سیب, شیرین کنسرو?
فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در horsemeat?
مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در قارچ chanterelle زرد?
سدیم در مواد غذایی است. چقدر سدیم وجود دارد در شلغم, ریشه (خام)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more