logo
kriterij

مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در ریواس (تازه)?


ریواس (تازه) شامل 3.80 گرم کربوهیدرات (ریواس (تازه) - غذا 100G)

ریواس (تازه) شامل:

- 29.00 کالری (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 3.80 گرم کربوهیدرات (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 0.10 گرم چربی (ریواس (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 0.50 پروتئین G (ریواس (تازه) - غذا 100G)مواد معدنی

ریواس (تازه) شامل:

- 51.00 میلیگرم کلسیم (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 0.50 میلی گرم آهن (ریواس (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (ریواس (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 25.00 میلی گرم فسفر (ریواس (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 280.00 میلی گرم پتاسیم (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 2.00 میلی گرم سدیم (ریواس (تازه) - غذا 100G)

ویتامین ها

ریواس (تازه) شامل:

- 0.00 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 0.02 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 15.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (ریواس (تازه) - غذا 100G)>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که میوه ها و محصولات میوه کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که میوه ها و محصولات میوه بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که تخمیر پنیر کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که تخمیر پنیر ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از محصولات گوشت کم کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از تخم مرغ حداقل کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام گوشت کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام گوشت است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام پرندگان دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام پرندگان ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مواد غذایی کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مواد غذایی است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مرغ است که دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مرغ است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی دریایی کم کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین حداقل کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام شیر کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام شیر است که اکثر کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخم مرغ دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها محصولات گوشت اکثر کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها ماهی های دریایی بیشتر کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها غلات و محصولات غلات کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات غلات و حبوبات و محصولات کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین کربوهیدرات؟


همچنین نگاه کنید به:

مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام آمادگی - میوه های خام, کم کالری؟
غذاهای غنی از پتاسیم که آمادگی - میوه های خام دارای بیشترین پتاسیم؟
ویتامین A در مواد غذایی کدام آماده - میوه های فرآوری شده حداقل ویتامین A؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل از مواد معدنی؟
غذاهای غنی از کلسیم که آمادگی - میوه های خام را به بیشترین مقدار کلسیم؟
ویتامین A در مواد غذایی آماده که - میوه های فرآوری شده بیشترین ویتامین A؟
ویتامین B6 در مواد غذایی کدام آمادگی - میوه های خام از ویتامین B6؟
رژیم غذایی بدون CALCIUM که آمادگی - میوه های خام کمترین کلسیم را دارند؟
ویتامین C در غذاها آماده - فرآوری میوه بسیاری از ویتامین C است؟
ویتامین ها و مواد معدنی در غذاها که آمادگی - میوه های خام کم ویتامین ها و مواد معدنی؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


بره ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خمیر خام ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی قزل آلا (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اردک تخم مرغ 100 گرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
جوانه سویا ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
حلزون ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمر گوسفند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
چغندر (آب پز) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گل کلم (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Aitchbone گوشت گاو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خامه ترش با چربی 35٪ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آب نبات (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مربا (به طور متوسط) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
دانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر تغلیظ شده گاو, شیرین نشده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
هویج (پخته شده, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
اپل (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لوبیا سبز (پخته, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
رب گوجه فرنگی در قوطی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
میوه و سبزی گیاهان (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


ویتامین B2 در غذاها. چه مقدار ویتامین B2 یا ریبوفلاوین است که وجود دارد در بره?
چربی در غذا. چه مقدار چربی وجود دارد در خمیر خام?
مواد غذایی سالم - کالری انرژی را تامین می کند چه مقدار کالری است که وجود دارد در ماهی قزل آلا (تازه)?
آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در اردک تخم مرغ 100 گرم?
ویتامین C در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین C یا آسکوربیک وجود دارد در جوانه سویا?
چربی در غذا. چه مقدار چربی وجود دارد در حلزون?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more