logo
kriterij

مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در ریواس (تازه)?


ریواس (تازه) شامل 3.80 گرم کربوهیدرات (ریواس (تازه) - غذا 100G)

ریواس (تازه) شامل:

- 29.00 کالری (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 3.80 گرم کربوهیدرات (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 0.10 گرم چربی (ریواس (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 0.50 پروتئین G (ریواس (تازه) - غذا 100G)مواد معدنی

ریواس (تازه) شامل:

- 51.00 میلیگرم کلسیم (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 0.50 میلی گرم آهن (ریواس (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (ریواس (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 25.00 میلی گرم فسفر (ریواس (تازه) - مواد غذایی 100G)

- 280.00 میلی گرم پتاسیم (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 2.00 میلی گرم سدیم (ریواس (تازه) - غذا 100G)

ویتامین ها

ریواس (تازه) شامل:

- 0.00 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 0.02 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 15.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (ریواس (تازه) - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (ریواس (تازه) - غذا 100G)>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات که گوشت گوزن و آهو است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که میوه ها و محصولات میوه کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که میوه ها و محصولات میوه بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که سبزیجات و سبزیجات محصولات کم کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات که تخمیر پنیر کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها که تخمیر پنیر ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از محصولات گوشت کم کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام یک از تخم مرغ حداقل کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام گوشت کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام گوشت است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام چربی و مواد چرب, کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام پرندگان دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام پرندگان ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مواد غذایی کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مواد غذایی است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام مرغ است که دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام مرغ است که اکثر کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی دریایی کم کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین حداقل کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام ماهی آب شیرین ترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام قندها و مشتقات قند کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام صدف, خرچنگ و غیره حداقل کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام شیر کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام شیر است که اکثر کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات کدام تخمیر شیر, خامه و غیره است که دست کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات کدام تخم مرغ دارای بیشترین کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها محصولات گوشت اکثر کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها ماهی های دریایی بیشتر کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها غلات و محصولات غلات کربوهیدرات؟
>> رژیم غذایی بدون کربوهیدرات غلات و حبوبات و محصولات کم کربوهیدرات؟
>> غذاهای غنی از کربوهیدرات ها سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای بیشترین کربوهیدرات؟


همچنین نگاه کنید به:

غذاهای غنی از منیزیم که آمادگی - میوه های خام بیشتر منیزیم؟
مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری کدام آماده - فرآوری شده از میوه ها کم کالری؟
B2 ویتامین در مواد غذایی آماده - میوه های فرآوری شده از ویتامین B2؟
رژیم غذایی بدون پروتئین کدام آماده - میوه های فرآوری شده حداقل پروتئین؟
ویتامین A در مواد غذایی کدام آماده - میوه های فرآوری شده حداقل ویتامین A؟
B2 ویتامین در مواد غذایی که میوه ها و محصولات میوه حداقل از ویتامین B2 است؟
مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری که میوه ها و محصولات میوه کم کالری است؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی که آمادگی - میوه های خام بیشتر مواد معدنی؟
رژیم غذایی بدون پروتئین که میوه ها و محصولات میوه حداقل پروتئین؟
ویتامین C در غذاها که میوه ها و محصولات میوه کم ویتامین C؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


آناناس (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مرغ ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پیاز (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آرد گندم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بره ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Kephir ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی خال مخالی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Ementaler ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انگور (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیرینی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کباب گوشت خوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پیاز (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمر گوسفند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارماهی (دودی) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مرغ زرده تخم مرغ 100 گرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بادمجان (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پخت (نان) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوشت گوساله polumasno ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
پنیر هلندی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ساردین (کل کنسرو شده در آب) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


منیزیوم در غذاها. چه مقدار منیزیم وجود دارد در آناناس (تازه)?
فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در مرغ?
فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در پیاز (خام)?
ویتامین B6 در مواد غذایی است. چقدر ویتامین B6 یا پیریدوکسین در آرد گندم?
ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در بره?
ویتامین B6 در مواد غذایی است. چقدر ویتامین B6 یا پیریدوکسین در kephir?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more