logo
kriterij

فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود?


گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود شامل 1100.00 میلی گرم فسفر (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - مواد غذایی 100G)

گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود شامل:

- 382.00 کالری (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 47.70 گرم کربوهیدرات (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 10.00 گرم چربی (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - مواد غذایی 100G)

- 25.20 پروتئین G (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)مواد معدنی

گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود شامل:

- 90.00 میلیگرم کلسیم (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 8.00 میلی گرم آهن (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - مواد غذایی 100G)

- 1100.00 میلی گرم فسفر (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - مواد غذایی 100G)

- 780.00 میلی گرم پتاسیم (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم سدیم (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

ویتامین ها

گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود شامل:

- 0.00 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 1.00 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 2.50 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 3.00 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 1.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 27.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)>> رژیم غذایی بدون فسفر که گوشت گوزن و آهو است که حداقل فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر که گوشت گوزن و آهو است که بیشتر فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که چربی و مواد چرب, کم فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که چربی و مواد چرب ترین فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر که پرندگان ترین فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که پرندگان به حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که میوه ها و محصولات میوه فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که میوه ها و محصولات میوه حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که غلات و محصولات غلات بیشتر فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای فسفر است؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که تخمیر پنیر دارای بیشترین فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر که تخم مرغ دارای فسفر است؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که تخم مرغ دارای حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که با ماهی های آب شیرین ترین فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام یک از محصولات گوشت حداقل فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام گوشت حداقل فسفر را دارد؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام گوشت بیشتری دارد فسفر است؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام مواد غذایی حداقل فسفر را دارد؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر کدام مواد غذایی است که بیشتر فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر کدام مرغ است که بیشتر فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام مرغ است حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام محصولات گوشت فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام ماهی دریایی حداقل فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام ماهی آب شیرین حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام قندها و مشتقات قند فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام قندها و مشتقات شکر حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام شیر است که حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام شیر است که بیشتر فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام تخمیر پنیر کم فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بیشترین فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام تخمیر شیر, خامه و غیره حداقل فسفر را دارد؟
>> غذاهای غنی از فسفر ماهی های دریایی بیشتر فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر غلات و حبوبات و محصولات حداقل فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر صدف, خرچنگ و غیره حداقل فسفر؟


همچنین نگاه کنید به:

رژیم غذایی بدون منیزیم آماده - غلات و حبوبات و محصولات فرآوری شده حداقل منیزیم؟
B2 ویتامین در مواد غذایی آماده - غلات و حبوبات و محصولات فرآوری شده حداقل B2 ویتامین؟
غذاهای غنی از کربوهیدرات ها آمادگی - غلات خام و حبوبات و محصولات دارای بیشترین کربوهیدرات؟
ویتامین B2 در غذاها غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین B2؟
مواد غذایی برای کاهش وزن - کالری غلات و حبوبات و محصولات کم کالری است؟
غذاهای غنی از سدیم آماده - غلات و حبوبات و محصولات فرآوری شده ترین سدیم؟
ویتامین B1 در مواد غذایی غلات و حبوبات و محصولات از ویتامین B1 است؟
غذاهای غنی از پتاسیم غلات و حبوبات و محصولات دارای بیشترین پتاسیم؟
غذاهای غنی از فسفر که آمادگی - غلات خام و حبوبات و محصولات بیشتر فسفر؟
رژیم غذایی بدون کربوهیدرات غلات و حبوبات و محصولات کم کربوهیدرات؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


اردک تخم مرغ 100 گرم ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
آرد جو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
فلفل سبز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
دانه ذرت ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ساردین (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
تربچه (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کبد غاز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Tomatoe (پخته, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
چربی گوشت خوک (نیمه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کرفس (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کمپوت میوه های مختلف, کنسرو ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شاه ماهی (خوابانده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شانه گوسفند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مارماهی (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سرخ شده Debrecin سوسیس ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
نخود فرنگی (پخته, کنسرو شده) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بادام زمینی (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
روغن زیتون ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انجیر (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خمیر خام ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


آهن در مواد غذایی است. چه مقدار آهن وجود دارد در اردک تخم مرغ 100 گرم?
مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در آرد جو?
چربی در غذا. چه مقدار چربی وجود دارد در فلفل سبز?
چربی در غذا. چه مقدار چربی وجود دارد در دانه ذرت?
مواد غذایی - کربوهیدرات. چگونه بسیاری از کربوهیدرات وجود دارد در ساردین (تازه)?
کلسیم موجود در مواد غذایی است. چه مقدار کلسیم وجود دارد در تربچه (خام)?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more