logo
kriterij

فسفر در مواد غذایی است. چه مقدار فسفر است که وجود دارد در گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود?


گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود شامل 1100.00 میلی گرم فسفر (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - مواد غذایی 100G)

گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود شامل:

- 382.00 کالری (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 47.70 گرم کربوهیدرات (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 10.00 گرم چربی (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - مواد غذایی 100G)

- 25.20 پروتئین G (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)مواد معدنی

گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود شامل:

- 90.00 میلیگرم کلسیم (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 8.00 میلی گرم آهن (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - مواد غذایی 100G)

- 0.00 میلی گرم منیزیم (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - مواد غذایی 100G)

- 1100.00 میلی گرم فسفر (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - مواد غذایی 100G)

- 780.00 میلی گرم پتاسیم (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 0.00 میلی گرم سدیم (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

ویتامین ها

گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود شامل:

- 0.00 میلیگرم ویتامین A (رتینول یا کاروتن) (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 1.00 میلی گرم ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 2.50 میلی گرم ویتامین B2 یا ریبوفلاوین (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 3.00 میلیگرم ویتامین B6 یا پیریدوکسین (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 1.00 میلی گرم ویتامین C یا اسید اسکوربیک (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)

- 27.00 میلی گرم ویتامین E یا توکوفرول (گیاهک گندم که هنگام اسیاب کردن جدا میشود - غذا 100G)>> رژیم غذایی بدون فسفر که گوشت گوزن و آهو است که حداقل فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر که گوشت گوزن و آهو است که بیشتر فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که چربی و مواد چرب, کم فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که چربی و مواد چرب ترین فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر که پرندگان ترین فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که پرندگان به حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که میوه ها و محصولات میوه فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که میوه ها و محصولات میوه حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که غلات و محصولات غلات بیشتر فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای فسفر است؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که سبزیجات و سبزیجات محصولات دارای حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که تخمیر پنیر دارای بیشترین فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر که تخم مرغ دارای فسفر است؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر که تخم مرغ دارای حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر که با ماهی های آب شیرین ترین فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام یک از محصولات گوشت حداقل فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام گوشت حداقل فسفر را دارد؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام گوشت بیشتری دارد فسفر است؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام مواد غذایی حداقل فسفر را دارد؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر کدام مواد غذایی است که بیشتر فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر کدام مرغ است که بیشتر فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام مرغ است حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام محصولات گوشت فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام ماهی دریایی حداقل فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام ماهی آب شیرین حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام قندها و مشتقات قند فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام قندها و مشتقات شکر حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام صدف, خرچنگ و غیره دارای بیشترین فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام شیر است که حداقل فسفر؟
>> غذاهای غنی از فسفر کدام شیر است که بیشتر فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام تخمیر پنیر کم فسفر؟
>> مواد غذایی غنی از فسفر کدام تخمیر شیر, خامه و غیره دارای بیشترین فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر کدام تخمیر شیر, خامه و غیره حداقل فسفر را دارد؟
>> غذاهای غنی از فسفر ماهی های دریایی بیشتر فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر غلات و حبوبات و محصولات حداقل فسفر؟
>> رژیم غذایی بدون فسفر صدف, خرچنگ و غیره حداقل فسفر؟


همچنین نگاه کنید به:

غذاهای غنی از آهن آلات کدام آمادگی - غلات خام و حبوبات و محصولات بیشتر آهن؟
ویتامین A در مواد غذایی که غلات و محصولات غلات, ویتامین A؟
ویتامین C در غذاها که غلات و حبوبات و محصولات کم ویتامین C است؟
ویتامین A در غذاهای آماده - غلات و حبوبات و محصولات فرآوری شده حداقل ویتامین A است؟
رژیم غذایی بدون فسفر آماده - غلات و حبوبات و محصولات فرآوری شده حداقل فسفر؟
غذاهای غنی از کلسیم که آمادگی - غلات خام و حبوبات و محصولات را به بیشترین مقدار کلسیم؟
رژیم غذایی بدون پروتئین غلات و حبوبات و محصولات حداقل پروتئین؟
رژیم غذایی بدون کربوهیدرات غلات و حبوبات و محصولات کم کربوهیدرات؟
رژیم غذایی بدون سدیم غلات و حبوبات و محصولات کم سدیم را دارند؟
مواد معدنی موجود در مواد غذایی آماده - غلات و حبوبات و محصولات فرآوری شده حداقل مواد معدنی؟

انواع مواد غذایی:


غلات و حبوبات و محصولات
گوشت
مغازه اغذیه فروشی
گوشت گوزن و آهو
مرغ
مرغان
ماهی های دریایی
ماهی های آب شیرین
صدف, خرچنگ, و غیره
شیر
تخمیر شیر, خامه, و غیره.
تخمیر پنیر
تخم مرغ
سبزیجات و محصولات گیاهی
میوه ها و محصولات میوه
مواد چرب
قندها و مشتقات قند

مواد غذایی:


Boletus ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گوسفند چربی ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
Tomatoe (خشک) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گریپ فروت, خورشتی قطعه قطعه شده, کنسرو شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
بره ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
ماهی ساردین ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیر (لامپ) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
برشتوک ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرما (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لوبیا سفید ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
لغو احکام صادره ی بز ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شیر گاو, دوغ, نپخته (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
شکر تصفیه شده ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
خرچنگ در یک می تواند ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
انجیر (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
کیک با سیب ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
میوه و سبزی گیاهان (خام) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
گریپ فروت (تازه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
سیب زمینی (تراشه) ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )
مانگولد ( تغذیه - کالری, ویتامین ها, مواد معدنی )


پتاسیم در مواد غذایی است. چه مقدار پتاسیم وجود دارد در boletus?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در گوسفند چربی?
مواد غذایی - پروتئین - تغذیه. چقدر پروتئین وجود دارد در tomatoe (خشک)?
ویتامین E در غذاها. چه مقدار ویتامین E یا توکوفرول وجود دارد در گریپ فروت, خورشتی قطعه قطعه شده, کنسرو شده?
ویتامین B6 در مواد غذایی است. چقدر ویتامین B6 یا پیریدوکسین در بره?
ویتامین B1 در مواد غذایی است. چه مقدار ویتامین B1 (تیامین, Aneurin) وجود دارد در ماهی ساردین?
      en af ar az be bg ca cs da de el es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr ht hu hy id is it ja ka ko lt lv mk ms mt nl no pl pt ro ru sk sl sq sr sv sw ta te th tl tr uk vi zh zh(t)
World population food logo
Contact: kontakt@world-population.net
Copyright (C): Online press . All rights reserved.
Editorial board: editorial@world-population.net
Marketing: marketing@world-population.net

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more